Ohjelmistokehittäjien tietoon 18.9.2017

Verohallinnon tiedote, 18.9.2017

Syyskuussa tuotantoon menevät virheenkorjaukset

Virheenkorjaukset koskevat vuodelta 2017 annettavia vuosi-ilmoituksia:

 • vuoden 2017 VSAPUUSE ja VSAPPSPS vuosi-ilmoituksille kesäkuun versiossa lisätty tarkistus liittyen tietoihin Arvopaperiyhtiön tunnus (129) ja Arvopaperin nimi (128) poistetaan. Samalla Arvopaperi nimi (128) muuttuu takaisin pakolliseksi. Nyt siis molemmat em. tiedoista ovat pakollisia.
 • vuoden 2017 VSULKOSE ja VSOMHOIE vuosi-ilmoituksille kesäkuun versiossa lisätty tarkistus liittyen tietoihin 010 ja 083 poistetaan
 • Muutetaan VSRAERIE vuosi-ilmoituksella tiedon Saajan sukunimi tai yrityksen koko nimi (307) pakollisuutta. Tieto muuttuu vapaaehtoiseksi mutta tarkistuksella ehdollisesti pakolliseksi tiedoksi siinä tilanteessa, että saajantunnus on keinoarvo.
 • Muutetaan tieto 085 ’saajan nimi’ ehdolliseksi tunnistetiedoksi (ET) tietuekuvauksille VSPSERIE, VSPSERIK, VSOSERIE, VSOKERIE, VSELERIE, VSTVERIE, VSPUERIE eli vastamaan tietovirroissa olevaa tarkistusta.

Aikaleimaan liittyvä virheenkorjaus

Tämä virheenkorjaus koskee myös ohjelmistokehitystä.

Aikaleima (tunnus 198 ja vastaava positio) muuttuu pakolliseksi ja ilmoituksen muodostaman ohjelmiston lisäämäksi tiedoksi 28.9.2017 alkaen myös Oma-aloitteisten verojen tietovirroissa VSRALVKV, VSRTASKV, VSRMUUKV ja VSRALYV. Muiden tietovirtojen osalta pakollisuus lisättiin kesäkuun versiossa 13.6.2017 ja oma-aloitteisten verojen osalta aikaleiman puuttumisesta annettiin huomautus.

Määrittelyn muutos

Aikaleiman määrittelyä muutettiin niin, että välityspalvelu ei enää jatkossa kirjoita yli ohjelmiston lisäämää aikaleimaa tietueelta. Välityspalvelu voi jättää aikaleiman ylikirjoittamatta niissä tietovirroissa ja siinä aikataulussa kun aikaleima tulee ohjelmistoille pakolliseksi tiedoksi. Aineiston lähetyshetki käy ilmi välityspalvelun muodostamasta tiedoston nimestä.

Takaraja sille, koska välityspalvelu ei saa enää ylikirjoittaa tietueella olevaa aikaleimaa:

 • vuoden 2017 vuosi-ilmoitukset tammikuussa 2018
 • oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset vuodelta 2018
 • yhteisöjen tuloveroilmoitukset ja niiden liitteet vuodelta 2018

Oma-aloitteisten verojen viitteen massakysely - apuexcel

Oma-aloitteisten verojen viitekyselytietovirran (VSGVIITE) formaatti ja TaMo-tarkistukset ovat menneet maaliskuussa tuotantoon ja kyselyaineistojen lähetys on ollut Ilmoitin.fi:n kautta mahdollista 15.6. alkaen. Tietuekuvaus löytyy vero.fi:stä.

Oma-aloitteisten verojen viitekyselytietovirran muodostamista varten on tehty apuväline, joka löytyy syyskuun versiopäivityksen jälkeen Ilmoitin.fi > Ohjeet ja apuvälineet > Apuvälineet –sivulta.

Apuvälineellä voidaan esim. excel listalta tuoda kyseltävien henkilöiden tai yritysten tunnukset ja yhdellä klikkauksella luoda ilmoitin.fi:stä lähetettävä tiedosto.

Syyskuun versiopäivitys ja julkaistavat tietuekuvaukset

Ilmoitin.fi-palvelun syyskuun versio siirretään tuotantotestiin 19.9. ja tuotantoonsiirto tapahtuu 28.9.2017. Versiopäivitykseen liittyvät tietuekuvaukset julkaistaan vero.fi:ssä noin kaksi viikkoa ennen tuotantoonsiirtoa.

Syyskuun versiopäivityksessä tuotantoon siirtyvät

 • Henkilöyritysten tuloveroilmoitusten vuoden 2017 formaatit ja tietuekuvausten mukaiset TaMo- tarkistukset. Tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia.
 • Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (VKESSELE), Rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (RVKSSELE), Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE), YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen (VKTYOSVA) ennakkoperintää varten formaatit ja tietuekuvausten mukaiset TaMo-tarkistukset vuodelle 2018. Muutokset koskevat vain Kelaa.
 • Yhteisöjen ennakkoveron muutoshakemuksen sähköinen formaatti. Tietovirralle voidaan tehdä aineiston tarkastusta mutta lähetys aukeaa vasta seuraavassa versiopäivityksessä 23.11. HUOM! Samalla käytöstä poistuu Vapaamuotoisen liitteen liitetyyppi Ennakonmuutoshakemus, eikä hakemusta enää saa lähettää pdf-liitteenä. Voimassa olevat liitetyypit löytyvät: Vero.fi > Tietoa Verohallinnosta > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Tuloveroilmoitukset.
 • DAC2 tietovirrassa TIN-tunnusten muodollisen oikeellisuuden tarkistuksiin tuleva muutos validointimoduulin päivityksestä johtuen.
 • Fatca ilmoitusten schematron sääntöihin lisätty tarkistus, jossa tutkitaan ettei Repor-tingFI/IN elementin GIIN tunnuksen 14. ja 15. merkki saa olla ”SP”.

Lisäksi viedään tuotantoon viimeiset vastaanottopäivät

 • Vuoden 2016 tuloveroilmoitusten viimeinen vastaanottopäivä on 31.10.2017.
 • Vuoden 2016 vuosi-ilmoitusten (VSULKOSE, VSTAKELE, VSVMAKSE, VSELVAKE, VSKORVPV, VSLAINAE, VSATMAKE, VSAPURAE, VSJTUETE, VSOSLAIE, VSOMHOIE, VSAPUUSE, VSAPPSPS, VSPAOPAL, VSLAHVAH, VSTYOTUE, VSTAKELE, VSLAHVAH, VSULKOSE) viimeinen vastaanottopäivä on 12.10.2017.

Muutoksista kerrotaan myös Ilmoitin.fi-palvelun Ajankohtaista-osiossa.

Ennakkotietoa tulevista muutoksista

ApiTamo-rajapinta käyttäjille

Tunnistus.fi-palvelussa suunnitellaan loppuvuoden aikana otettavaksi käyttöön uusi hyökkäystenestopalvelu. Käyttöönoton yhteydessä Tunnistus.fi-palvelun IP-osoitteet vaihtuvat, joka useimmissa tapauksissa vaikuttaa myös Ilmoitin.fi:n ApiTamo-rajapinnan käyttäjiin. Muutoksen vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin, kun käyttöönoton aikataulut varmistuvat.

Maahantuonnin arvonlisäverotus

Maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtyminen oma-aloitteisesti maksettavaksi ja ilmoitettavaksi veroksi tuo muutoksia Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukseen tammikuusta 2018 alkaen. Tammikuulta annettavaan ilmoitukseen tulee kaksi uutta tietoa. Muutos viedään tuotantoon marraskuussa ja aineiston testaus voi alkaa. Erillisellä tietovirtatarkistuksella huolehditaan siitä, ettei uusia tietoja voi antaa verokausille, jotka ovat vuoden 2017 puolella.

Maahantuonnin arvonlisäverotuksesta voi kysyä 6.10. pidettävässä ohjelmistokehittäjille suunnatussa lync-klinikassa. Paikalla myös asiantuntija, jolta voi kysyä muitakin kuin tekniseen toteutustapaan liittyviä kysymyksiä.

Ennakkoperintärekisteritietojen tarkistukseen on tulossa muutos 28.2.2018

Ennakkoperintärekisteröinnin tarkistuspäivät 28.2 ja 31.8 poistuvat 28.2.2018. Jatkossa Verohallinto suosittelee ennakkoperintärekisteröinnin tarkistamista aina maksun yhteydessä. Maksajan tulee kuitenkin tarkistaa saajan rekisteröinti vähintään 1.3., 1.6., 1.9., ja 1.12.

Muutoksen tavoitteena on parantaa ennakkoperintärekisteröintitiedon ajantasaisuutta ja tiedon paikkansapitävyyttä, parantaa harmaan talouden valvontaa ja ehkäistä epäedullisten kilpailutilanteiden syntymistä.

Tarkistuspäivän poistaminen tulee vaikuttamaan myös VSENPERE vastaustietueen sisältöön. 28.2. ja sen jälkeen tehtyihin kyselyihin ei enää palauteta tietoa seuraavasta tarkistuspäivästä, vaan tarkistusten tekeminen vähintään neljännesvuosittain on jatkossa maksajan vastuulla.

Uusi VSENPERE tietuekuvaus tullaan julkaisemaan joulukuussa ja uuden kyselyn testausmahdollisuuksista lähetetään tietoa loppuvuodesta.

Lync-klinikka

Ohjelmistokehittäjille suunnatut lync-klinikat jatkuvat joka kuun ensimmäinen perjantai. Seuraava klinikka on siis perjantaina 6.10.2017 klo 9. Lokakuun erityisenä aiheena on maahantuonnin arvonlisävero ja sen vaikutukset ohjelmistoihin.

Kysymykset tulisi mielellään laittaa etukäteen osoitteeseen ohjelmistotalot(at)vero.fi otsikolla Klinikka.

Kutsuja klinikkaan ei lähetetä erikseen vaan kokoukseen pääsee liittymään klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Tervetuloa ja kokeillaan avoimin mielin uutta yhteydenpitotapaa!

https://ucc.vy-verkko.fi/vero/meet/jenni.barlund/FDCRYC6Z


Yhteydenotot ja kysymykset
ohjelmistotalot(at)vero.fi