Ohjelmistokehittäjien tietoon 2.11.2017

Verohallinnon tiedote, 2.11.2017

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.11.2017 – Ilmoittaudu mukaan!

Ohjelmistokehittäjille suunnattu yhteistyöpäivä järjestetään Verohallinnon tiloissa Vallilassa (Vääksyntie 4). Päivän tarkempi ohjelma ja kulkuohjeet löytyvät vero.fi:stä. Ilmoittaudu tilaisuuteen 20.11. mennessä.

Marraskuussa tuotantoon menevät virheenkorjaukset

Virheenkorjaukset koskevat vuodelta 2017 annettavia vuosi-ilmoituksia:

 • tietovirroissa VSAPUUSE  ja VSPAOPAL sallitaan keinoarvo (00000000) hankinta-ajankohdassa (tieto 161) kun hankintahinta ei ole tiedossa. Sallitut keinoarvot näissä tilanteissa näytetään tietuekuvauksella
 • tietovirroista VSAPUUSE, VSTVERIE, VSOSERIE, VSOKERIE, VSLAINAE, VSJTUETE, VSVMAKSE,  VSLAINAE, VSRAERIE  poistetaan aiemmin kesäkuun versiossa lisätty tarkistus: Maksaja ei voi olla sama kuin saaja
 • tietovirrassa VSPSERIK tietoon 105 liittyvä muototarkistus muutetaan samaksi kuin VSPSERIE:llä. Eli Kentän 105 Maatunnus suorituslajien 5/5Y/7Q osalta muoto pitää olla MAATUNNUS (kun se nyt on veromaatunnus).

Muutos ApiTamoon - oma toteutus kannattaa testata

Tunnistus.fi-palvelun käyttö päättyy tämän vuoden lopussa ja sen vuoksi Ilmoitin.fi:n ApiTamo-sovellukseen tarvitaan muutoksia. Muutoksilla mahdollistetaan, että ApiTamo jatkossa käyttää suoraan Katso-palvelua, josta saadaan ApiTamon tarvitsema palvelu.

Muutos on tehty Ilmoitin.fi:n testiympäristöön 12.10. Tuotantoympäristössä muutos tehdään marraskuussa.

ApiTamoon tehtävät muutokset eivät vaadi sitä käyttäviltä palveluilta muutoksia. Mutta varmuuden vuoksi etenkin niiden ohjelmistojen, jotka eivät käytä ApiTamoClient-referenssitoteutusta, on syytä testata ilmoitusten lähettämisen toimivuus.

Jos havaitsette ilmoitusten lähettämisessä ongelmia, olkaa yhteydessä osoitteeseen tamo.tk(at)vero.fi. Lisätietoja voi kysyä samasta osoitteesta.

Marraskuun versiopäivitys ja julkaistavat tietuekuvaukset

Ilmoitin.fi-palvelun marraskuun versio siirretään tuotantotestiin 15.11. ja tuotantoonsiirto tapahtuu 23.11.2017. Versiopäivitykseen liittyvät tietuekuvaukset julkaistaan vero.fi:ssä noin kaksi viikkoa ennen tuotantoonsiirtoa. Muutoksista kerrotaan myös Ilmoitin.fi-palvelun ajankohtaista-osiossa.

Marraskuun versiopäivityksessä tuotantoon siirtyvät

 • Henkilöyritysten (2, 2C, 5, 6A) tuloveroilmoituksia verovuodelle 2017 voi tarkastaa ja lähettää Ilmoitin.fi-palvelun testiympäristössä https://testi.ilmoitin.fi. Ilmoitin.fi-palvelun tuotantoympäristöön https://www.ilmoitin.fi formaatit ja tietuekuvausten mukaiset tarkistukset päivitetään 23.11. Tietuekuvaukset on päivitetty vero.fi-sivuille. Verohallinto pahoittelee julkaisun myöhästymistä.
 • Yhteisöjen ennakkoveron muutoshakemuksen sähköinen formaatti. Tietovirralle voidaan tehdä aineiston tarkastusta ja lähetys aukeaa versiopäivityksessä 23.11. HUOM! Samalla käytöstä poistuu Vapaamuotoisen liitteen liitetyyppi Ennakonmuutoshakemus, eikä hakemusta enää saa lähettää pdf-liitteenä. Voimassa olevat liitetyypit löytyvät: Vero.fi > Tietoa Verohallinnosta > Ohjelmistokehittäjät > Tietuekuvaukset > Tuloveroilmoitukset.
 • Vuoden 2017 CbC ja DAC4 Ilmoitus selvitysvelvollisesta –raporttiin on lisätty uusi tieto vapaamuotoiselle tekstille (tunnus 196) ja samalla poistettu Suomessa sijaitsevia osapuolia koskeva tieto (tunnus 193)
 • Fatca ja DAC2/CRS tietovirtoihin lisätään duplikaattitarkastus. Ilmoittimella tehdään tietojen vastaanottamisen yhteydessä seuraavat tarkastukset
  • MessageRefId ei saa olla aiemmin käytetty annetuilla ilmoituksilla
  • DocRefId ei saa olla sama kuin aiemmin annetuilla Fatca ja CRS/DAC2 ilmoituksilla  eikä myöskään sama kuin annettavan ilmoituksen sisällä.
  • CorrDocRefId viittaa aiemmin annetun ilmoituksen DocRefID:hen jonka on löydyttävä kannasta.

Verojen viitteen massakyselyyn uusi viite

Verojen viitekyselytietovirran (VSGVIITE) vastausaineistossa aletaan marraskuun aikana välittää uutta yhteisöjen tuloverojen viitettä. Kyselytietovirran formaatti ei siis muutu. Päivitetty tietuekuvaus julkaistaan vero.fi:ssä mahdollisimman pian.

Maahantuonnin arvonlisäverotus

Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen tietovirtaan VSRALVKV päivitetään marraskuussa maahantuonnin arvonlisäverotuksen tuomat muutokset. Maahantuonnin arvonlisäverotusta käsiteltiin 6.10. pidetyssä lync-klinikassa. Materiaalit löytyvät täältä.

Tietovirtaan toteutettu tarkistus, jolla estetään uusien tietojen antaminen liian aikaisin, on testauksen kannalta hankala. Tästä kysyttiin lync-klinikassa. Täysin virheetöntä aineiston tarkistusta ei pysty tekemään ennen tammikuuta. Jos kuitenkin tämä tarkistus on virheistä ainoa, voidaan luottaa että aineisto on oikein ja on mennyt läpi muista formaatti tarkistuksista.

Arvonlisäveroilmoittamisen tulevaisuus

Verohallinnossa tehdään alustavaa selvitystä arvonlisäveroilmoittamisen kehitysmahdollisuuksista lähivuosina. Selvitystyön taustalla on muun muassa tavoitteet digitalisaation vahvistamisesta ja esimerkiksi sovellusrajapintojen hyödyntäminen verojen ilmoittamisessa suoraan taloushallintojärjestelmistä Verohallinnolle. Taloushallintoa automatisoimalla ja sovellusrajapintoja hyödyntämällä verotuksen hallinnollista taakkaa olisi mahdollista keventää nimenomaisesti arvonlisäveroilmoittamisessa, jossa ilmoitukset on annettava pääsääntöisesti kuukausittain.

Alustavien suunnitelmien mukaan arvonlisäveroilmoittaminen voisi perustua tulevaisuudessa pääasiassa laskukohtaiselle raportoinnille, jollainen on käytössä useassa Euroopan maassa (mm. Espanja, Viro). Laskukohtaisen tiedon raportointi mahdollistaa myös esim. tehokkaamman harmaan talouden torjunnan.

Arvonlisäveroilmoittamisen tulevaisuuden kehitysvaihtoehdot ovat vielä avoinna. Näistä tulevaisuuden kehityspoluista, niiden tavoitteista, eduista ja edellytyksistä on mahdollista keskustella ohjelmistokehittäjien Lync-klinikassa 1.12.2017.

Ennakkoperintärekisteritietojen tarkistukseen on tulossa muutos 28.2.2018

Ennakkoperintärekisteröinnin tarkistuspäivät 28.2 ja 31.8 poistuvat 28.2.2018. Jatkossa Verohallinto suosittelee ennakkoperintärekisteröinnin tarkistamista aina maksun yhteydessä. Maksajan tulee kuitenkin tarkistaa saajan rekisteröinti vähintään 1.3., 1.6., 1.9., ja 1.12.

Muutoksen tavoitteena on parantaa ennakkoperintärekisteröintitiedon ajantasaisuutta ja tiedon paikkansapitävyyttä, parantaa harmaan talouden valvontaa ja ehkäistä epäedullisten kilpailutilanteiden syntymistä.

Tarkistuspäivän poistaminen tulee vaikuttamaan myös VSENPERE vastaustietueen sisältöön. 28.2. ja sen jälkeen tehtyihin kyselyihin ei enää palauteta tietoa seuraavasta tarkistuspäivästä, vaan tarkistusten tekeminen vähintään neljännesvuosittain on jatkossa maksajan vastuulla.

Uusi VSENPERE tietuekuvaus tullaan julkaisemaan joulukuussa ja uuden kyselyn testausmahdollisuuksista lähetetään tietoa loppuvuodesta.

Yhteydenotot ja kysymykset

ohjelmistotalot(at)vero.fi