Myöhässä annetusta arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksesta voi seurata laiminlyöntimaksu

Verohallinnon tiedote, 13.4.2017

Myöhässä annetun yhteenvetoilmoituksen johdosta voidaan määrätä laiminlyöntimaksua.  Myöhässä annetulle EU-kaupan yhteenvetoilmoitukselle määrättävä laiminlyöntimaksu on 100 - 200 euroa. Laiminlyöntimaksua ei määrätä, kun yhteenvetoilmoituksella ilmoitettuja tietoja korjataan antamalla korvaava ilmoitus.

Maaliskuulta annettavan ilmoituksen eräpäivä on 20.4.2017.

Yhteenvetoilmoituksen laiminlyöntimaksun määräämistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta verotuksen oikaisulautakunnalle tehtävällä kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on vapaamuotoinen, ja siihen tulee liittää Oma-aloitteisten verojen oikaisuvaatimuksen kansilehti. Lomake 4015

Oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun verovelvollinen on saanut tiedon päätöksestä.