Muista ilmoittaa ulkomailta saamasi tulot veroilmoituksella

Verohallinnon tiedote, 12.4.2017

Kansainvälisen tietojenvaihdon lisääntymisen ansiosta Verohallinto saa ulkomaisilta pankeilta aikaisempaa enemmän tietoja  Suomessa asuvien henkilöiden tuloista ja varoista. Tästä huolimatta jokaisen on ilmoitettava itse ulkomailta saamansa tulot.

Syksyllä 2017 Verohallinto saa ulkomaisilta finanssilaitoksilta, kuten pankeilta, uutta tietoa Suomessa asuvien henkilöiden tuloista ja varoista. Tietoja saadaan muun muassa osingoista, koroista, myyntituloista ja varoista, kuten pankkitilin saldoista. Tiedot koskevat verovuotta 2016, ja ne saadaan osana kansainvälistä automaattista tietojenvaihtoa.

Jos sinulla on tuloja ulkomailta, sinun on ilmoitettava ne veroilmoituksellasi. Velvollisuuteen ilmoittaa tulot ei vaikuta se, että Verohallinto mahdollisesti saa tiedot myös kansainvälisen tietojenvaihdon kautta.

Ulkomailta saadut tulosi voit ilmoittaa Veroilmoitus verkossa -palvelussa tai esitäytetyllä veroilmoituksella.

Saatamme kysyä sinulta ulkomailta saaduista tuloista myös verotuksen päättymisen jälkeen. Verohallinto voi oikaista verotusta ja määrätä veronkorotuksen, jos olet jättänyt tuloja ilmoittamatta.

Huomioi myös väliyhteisötulo

Veroilmoitusta jättäessäsi muista myös ilmoittaa väliyhteisötulo,  jos olet edunsaajana ulkomaisessa väliyhteisössä. Väliyhteisö on alhaisen verotuksen valtiossa sijaitseva trusti tai muu oikeudellinen järjestely, jonka avulla pyritään välttämään verojen maksua ankarammin verottavassa valtiossa. Jos väliyhteisölain edellytykset täyttyvät, voidaan Suomessa asuvaa väliyhteisön osakasta verottaa väliyhteisön saamasta tulosta silloinkin, kun tuloa ei ole jaettu osakkaille voittona. Muun muassa näihin omistuksiin liittyviä tietoja Verohallinto saa tietojenvaihdon kautta.

Vilkastumista automaattisessa tietojenvaihdossa

Kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti Suomi myös antaa automaattisesti muille valtioille verotusta koskevia tietoja näissä valtioissa asuvista henkilöistä.

Kansainvälinen tietojenvaihto tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.

Lisääntyneen automaattisen tietojenvaihdon taustalla on OECD:n ns. CRS-sopimus, johon on sitoutunut jo yli sata maata. Suomella on lisäksi automaattista tietojenvaihtoa koskeva FATCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa.

Automaattista tietojenvaihtoa Suomi on harjoittanut pitkään. Eniten kokemusta automaattisesta tietojenvaihdosta Suomella on muiden Pohjoismaiden kanssa.

 

Lisätietoa: