Marraskuun yhteenvedolla mukana uusia tietoja

Verohallinnon tiedote, 1.12.2017

Marraskuun yhteenveto näkyy OmaVerossa perjantaina 1.12.2017. Yhteenvedolta löytyy nyt yhteisön tuloverojen tiedot.

Myös oma-aloitteisiin veroihin käytetyt maksut näkyvät yhteenvedolla eri tavalla ja ne ovat samassa taulukossa kuin yhteisön tuloveron maksut. Lisäksi vuosineljännes esitetään yhteenvedolla eri tavalla kuin ennen. Aiemmin vuosineljännes on esitetty päättymiskuukauden mukaan, mutta nyt se esitetään yhteenvedolla järjestysnumeronsa mukaan.

Yhteenvedoista lähetetään jatkossa asiakkaille sähköposti-ilmoitus silloin, kun yhteenveto muodostetaan OmaVeroon. Ilmoitus lähetetään esimerkiksi siinä tapauksessa, jos yhteenvedolla on ilmoitus ulosottoon siirrosta.

Yhteisön tulovero mukaan yhteenvedolle

Yhteenvedolla näkyy nyt myös yhteisöjen tuloveron tiedot eli jäännösveron ja ennakkoveron maksut. Jos maksettavana on yhteenvetojakson aikana erääntynyttä tuloveroa, vero ja sen maksu näkyvät kohdassa ”Verojen erittely”. Yhteisöjen tuloveron maksamiseen käytetään yhteisön tuloveron viitenumeroa. Maksuyhteystiedot löytyvät verotuspäätökseltä tai OmaVerosta, jossa voi veron maksaa myös verkkomaksuna. Jos veroja ei ole maksamatta, ei yhteenvedollakaan ole maksuyhteystietoja.

Jos yhteisön tuloveroa on maksettu tuloveron viitenumerolla jo etukäteen, näkyy ”Seuraavaksi erääntyvät verot” -otsikon alla ne veron erät, jotka on jo maksettu sekä uusi jäljellä oleva maksettava määrä. Saman otsikon alla on myös mahdollisen jäännösveron ja ennakkoveron erät, jotka erääntyvät seuraavassa kuussa.

Yhteenvedolla näkyy huomautus maksamattomasta verosta

Jos yhteenvetojakson aikana on jäänyt maksamatta erääntynyttä jäännösveroa tai ennakkoveroa, maksamatta jäänyt osuus näkyy yhteenvedolla ”Verojen erittely” -otsikon alla. Yhteenvedolla on tällöin maksukehotus. Maksutiedot löytyvät yhteenvedolta.

Jos taas maksamatta olevista veroista on tehty maksujärjestely tai ne siirretään ulosottoon tai muuhun perintätoimenpiteeseen, näkyy niiden yhteismäärä yhteenvedon etusivulla ”Verojen maksutilanne pp.kk.vvvv” -otsikon alla. Näitä veroja ei eritellä enää tämän lisäksi ”Verojen erittely” -otsikon alla.

Yhteisöjen tuloveron palautukset eivät näy vielä yhteenvedolla

Yhteenvedolla ei toistaiseksi eritellä mahdollista tuloveron palautusta tai ennakkoveron alentamisesta johtuvaa palautusta. Tuloveron tarkemmat tiedot voi tarkistaa verotuspäätökseltä tai OmaVerosta, josta näkyy myös maksujen ja palautusten ajantasainen tilanne.

Sen sijaan yhteisön tuloveron palautuksen käyttö muille veroille, kuten oma-aloitteisille veroille, ilmoitetaan yhteenvedolla. Lisäksi esimerkiksi oma-aloitteisen veron maksun tai negatiivisen arvonlisäveron käyttö tuloverolle näkyy yhteenvedolla.

Myös yhteisöjen tuloveroa koskeva perimättä jättämispäätös annetaan yhteenvedolla.

Uusi taulukko maksuille ja palautukseen oikeuttavalle arvonlisäverolle

Oma-aloitteisiin veroihin käytettyjen maksujen ja palautusten taulukko on poistettu yhteenvedolta. Yhteenvedolla on uusi taulukko, jossa on tiedot maksuista ja arvonlisäveron palautuksista.

Taulukossa näytetään:

  • Maksut oma-aloitteisille veroille ja tuloverolle, hyvitys- ja palautuskorot sekä palautukseen oikeuttava arvonlisävero. Jos palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron määrä kasvaa, taulukossa näytetään muutoksen määrä.
  • Maksuista ja palautukseen oikeuttavasta verosta verojen suorittamiseksi käytetty määrä. Käyttämätön määrä on se määrä, joka maksusta tai palautuksesta on käyttämättä yhteenvedon muodostamishetkellä. Tarkemmat tiedot maksujen käytöstä löytyy OmaVerosta.

Taulukossa ei näytetä:

  • Muiden, kuin oma-aloitteisten verojen ja tuloveron maksuja (esimerkiksi lahja- tai perintöveron maksut eivät näy yhteenvedon taulukossa)
  • Jos tulovero tai muu maksettava vero alenee, veron alentuminen ei näy taulukossa, vaikka sen takia palautettaisiin maksuja. Maksu näkyy taulukossa vain kerran, eli silloin, kun se kirjataan asiakkaan verojen maksuksi. Sitä ei siis ole taulukossa enää uudestaan siinä yhteydessä, jos vero alenee ja maksua vapautuu muulle verolle käytettäväksi tai palautettavaksi. Tarkemmat tiedot löytyy OmaVerosta.
  • Ulosotosta verovelvoitteelle tullutta suoritusta
  • Palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron alenemista
  • Jos maksu siirretään pois asiakkaalta myöhemmin.