Maksamattomat verovelat julkaistaan protestilistalla helmikuun lopussa

Verohallinnon tiedote, 1.2.2017

OmaVeron tammikuun yhteenvedolla on annettu ilmoitus ulosottoon siirrosta, jos asiakkaan verot ovat olleet yhä maksamatta hänen saamiensa maksuhuomautusten jälkeen. Jos ulosottoon siirrettäviä veroja ei makseta ilmoituksella olevaan eräpäivään mennessä, Verohallinto lähettää maksamattomat verovelat julkaistavaksi protestilistalla helmikuun lopussa.

Helmikuun lopussa protestoitavien asiakkaiden määrä on huomattavasti suurempi normaalikuukauteen verrattuna. Verovelkoja ei ole lähetetty protestoitavaksi viimeisen kuuden kuukauden aikana Verohallinnon järjestelmäkäyttöönotosta johtuneen katkon vuoksi.

Tiedot julkaistaan Kauppalehden, Taloussanomien ja Virallisen lehden protestilistalla sekä verkkosivuilla.

Verovelkatietoa ei julkaista, jos

  • verot on maksettu
  • veron maksamiselle on myönnetty maksujärjestely
  • vero on osa sellaista yrityssaneerausta tai yksityishenkilön velkajärjestelyä, joka on jo alkanut.

Protestoitavien verojen yhteismäärän alaraja on 15 000 euroa.


Lisätietoa:

Esimerkki yhteenvedosta: