Korkeimman hallinto-oikeuden päätös yleiskulujen arvonlisäveron vähennysoikeudesta

Verohallinnon tiedote, 27.3.2017

Korkein hallinto-oikeus antoi 9.3.2017 päätöksen, joka koski yleiskulujen arvonlisäveron vähennysoikeutta (KHO 2017:36). Päätöksessä oli kyse autoliikkeen saamista arvonlisäverottomista rahoitus- ja vakuutuspalvelujen välityspalkkioista. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei kysymyksessä olevassa tapauksessa ollut perusteita jättää kyseisiä palkkioita huomioon ottamatta yleiskulujen vähennysoikeuden laajuutta määriteltäessä.

Päätös koskee autoliikkeiden lisäksi kaikkia muita sellaisia toimijoita, joilla on sekä arvonlisäverollista että arvonlisäverotonta toimintaa. Arvonlisäveroton toiminta tulee ottaa huomioon yleiskulujen arvonlisäveron vähennysoikeuden laajuutta määriteltäessä.

Yleiskulujen arvonlisäveron vähennysoikeutta käsitellään tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Arvonlisäveron vähennysoikeudesta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2017:36