Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tytäryhtiöosakkeiden myyntikulujen arvonlisäveron vähennysoikeudesta

Verohallinnon tiedote, 11.9.2017

Korkein hallinto-oikeus on 14.8.2017 antanut päätöksen tytäryhtiön osakkeiden myyntiin liittyvien kulujen arvonlisäveron vähennysoikeudesta (KHO:2017:129). Päätöksessä oli kyse emoyhtiöstä, joka oli suorittanut tytäryhtiöilleen arvonlisäverollisia hallintopalveluja. Konsernin liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä emoyhtiö myi kaikkien tytäryhtiöidensä osakkeet. Päätöksen mukaan emoyhtiöllä oli oikeus vähentää tytäryhtiöiden osakkeiden myyntiin liittyvien hankintojen arvonlisävero yleiskuluna.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä esitetty periaate on sovellettavissa myös muissa liiketoiminnan lopettamistilanteissa, kun emoyhtiö myy sellaisten konserniyhtiöiden osakkeita, joille se on suorittanut arvonlisäverollisia hallintopalveluja. Liiketoiminnan lopettamisen yhteydessä syntyvien osakkeiden myyntiin liittyvien hankintojen arvonlisäveron voi näin ollen vähentää yleiskuluna. Osakkeiden myyntikulujen arvonlisävero on vähennyskelpoinen myös silloin, kun liiketoiminnan lopettaminen koskee vain jotakin konsernin liiketoiminta-aluetta ja konsernin muu liiketoiminta jatkuu.

Muissa kuin edellä mainituissa liiketoiminnan lopettamistilanteissa syntyvät osakkeiden myyntikulut liittyvät välittömästi osakkeiden arvonlisäverottomaan myyntiin. Tällaisten hankintojen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen (KHO:2011:52).

Lisätietoa Verohallinnon ohjeesta Arvonlisäveron vähennysoikeudesta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2017:129 (kho.fi)