Kansainvälinen tilitietojenvaihto käynnisti satojen henkilöiden verovalvonnan

Verohallinnon tiedote, 4.12.2017

Suomi vastaanotti tänä syksynä ensimmäistä kertaa finanssitilitietoja suomalaisista henkilöistä ja yrityksistä ulkomaisilta verohallinnoilta. Ympäri maailmaa finanssilaitoksia on velvoitettu ilmoittamaan oman maansa verohallinnolle tietoja ulkomaisten henkilöiden ja yritysten tuloista ja varallisuudesta. Näitä CRS-sopimuksen mukaisia tietoja Suomi myös lähetti nyt ensimmäisen kerran.

Verohallinto on vastaanottanut tässä vaiheessa yli 70.000 riviä tietoa suomalaisista henkilöistä ja yrityksistä. Yksittäisiä tilinhaltijoita on yli 46.000, mikä tarkoittaa, että osalla on useampi kuin yksi tili ulkomailla. Tietoja on kuitenkin vaihtamatta vielä muutamien maiden kanssa.

”Ensivaiheen tietojen analysoinnin jälkeen olemme käynnistäneet valvontatoimenpiteitä”, hankejohtaja Jaakko Mattila kertoo. ”Toimenpiteet on kohdistettu useaan sataan henkilöön selvittääksemme, onko tulot ilmoitettu oikein. Tässä vaiheessa raportoitujen kokonaistulojen määrä on vajaat 1,7 miljardia euroa ja varojen määrä yli 8 miljardia euroa. Saimme myös huomattavan määrän tietoa tileistä, joilla ei ole varoja tai tuloja, joten kokonaisarvion muodostamisessa menee vielä aikaa” Mattila kertoo.

”Tietoa on lähetetty tai pyritty lähettämään tässä vaiheessa Suomeen yli 40 valtiosta. Kaiken kaikkiaan lähes 2.000 ulkomaista finanssilaitosta raportoi oman valtionsa verohallinnolle tietoa suomalaisista henkilöistä tai yrityksistä. Valvonnallisista syistä emme kuitenkaan voi kertoa, mistä valtiosta tietoa saatiin tai mistä ei saatu”, Jaakko Mattila kertoo.

Lopullinen tiedon määrä tulee vielä kasvamaan, kun tiedot on saatu niistäkin maista, joilla on ollut teknisiä ongelmia. Tällöin tiedon kokonaismäärä kasvaa arviolta muutamalla tuhannella henkilöllä ja yrityksellä. Syksyllä 2018 vaihdettavien tietojen määrä tulee vielä kasvamaan, kun tietoja vaihdetaan CRS-sopimuksen mukaisesti yhä kattavammin.

”Haluamme vielä muistuttaa, että ulkomaisissa tuloissa ja varoissa ei ole mitään väärää, kunhan ne ilmoitetaan Suomessa oikein. Sen vuoksi tietojen vertaaminen ilmoitettuihin tietoihin on olennaista. Seuraamme toiminnassamme kansainvälisen yhteistyön kautta, mitä muut maat tekevät ja sen mukaisesti olemme myös suunnitelleet omaa toimintaamme”, Jaakko Mattila kertoo.

Lue lisää tiedon analysoinnista ja tulkinnasta:

Lisätietoa: