Kaikki palvelut toimivat jälleen normaalisti

Verohallinnon tiedote, 8.11.2017

OmaVero-palvelu on jälleen käytössä ja uudet toiminnot on otettu käyttöön. Myös verotoimistoissa, puhelinpalvelussa ja chatissa saa palvelua normaalisti.

Uusia toimintoja OmaVeroon

Sähköinen ilmoittaminen on laajentunut yhteisöjen tuloveroilmoituksiin ja ennakoihin, joten OmaVero-palvelussa voi nyt antaa oma-aloitteisten verojen ja lahjaveroilmoituksen lisäksi yhteisön tuloveroilmoituksen tai hakea yhteisön ennakkoveroa. Uusina toimintoina OmaVeroon on tuotu myös esimerkiksi maksujärjestelypyynnön tekeminen ja verovelkatodistuksen tilaaminen. Marraskuusta alkaen käyttäjät voivat halutessaan tilata omaan sähköpostiin ilmoituksia palveluun tulleista uusista päätöksistä, kirjeistä ja viesteistä sekä erääntyneistä maksuista ja myöhässä olevista veroilmoituksista.