Ilmoitus verotuksen maakohtaisen raportin antajasta eli ilmoitus selvitysvelvollisesta on annettava 31.5.2017 mennessä

Verohallinnon tiedote, 29.5.2017

Monikansalliseen konserniin, jonka liikevaihto on ollut vähintään 750 miljoonaa euroa vuonna 2015 tai 2016 päättyneellä tilikaudella, kuuluvan yhtiön on annettava ilmoitus selvitysvelvollisuudesta. Selvitysvelvollisuuden ilmoituksesta käytetään kansainvälisesti termiä notification.

Ilmoitus selvitysvelvollisesta, eli maakohtaisen raportin (country by country report) antajasta, annetaan joko verkkolomakkeella Suomi-fi-palvelussa tai Ilmoitin.fi-palvelussa tunnus-tietopari-tiedostona 31.5.2017 mennessä.  

Teknisistä syistä johtuen ilmoitus, joka koskee 2017 päättyvää tilikautta, voidaan antaa ilmoitin.fi:n kautta vasta 14.6.2017 alkaen, tällöin pyydämme olemaan yhteydessä Verohallintoon (siirtohinnoittelu(at)vero.fi). Suomi.fi-palvelun verkkolomake on kuitenkin käytettävissä lomakevuosille 2016 ja 2017 jo nyt. 

Vuoden 2016 ilmoituksen voi antaa ilmoitin.fi:ssä jo nyt, mutta vuoden 2017 ilmoituksen vasta 14.6. alkaen.

Maakohtainen raportti

Tammikuun alusta lähtien monikansallisen konsernin, jonka konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa, ylimmällä emoyrityksellä on lähtökohtaisesti velvollisuus antaa verotuksen maakohtainen raportti maahan, jossa sillä on kotipaikka. Maakohtainen raportti tulee antaa 12 kuukauden kuluessa konsernin tilikauden päättymisestä. 

Esimerkki: jos koko konsernin ylimmän emoyrityksen kotipaikka on Ruotsissa, ruotsalainen emoyritys toimittaa maakohtaisen raportin Ruotsin veroviranomaiselle, joka puolestaan välittää raportin Verohallinnolle. Jos emoyritys on Suomessa, sillä on velvollisuus toimittaa maakohtainen raportti Verohallinnolle.

Ilmoituksen tarkoituksena on informoida Verohallinnolle mihin maahan raportti annetaan.

Maakohtainen raportointivastuu voi siirtyä kotimaiselle yritykselle tai Suomessa sijaitsevalle kiinteälle toimipaikalle ainoastaan, jos konsernin ylin emoyritys on ulkomainen ja silloinkin vain poikkeustilanteissa.

Suomalaisen yrityksen ja kiinteän toimipaikan tulee varmistaa onko ylin emoyritys raportointivelvollinen kotivaltiossaan. Jos ylin emoyritys ei raportoi, Suomessa sijaitsevan yrityksen on selvitettävä onko ylin emoyritys nimennyt jonkin muun konsernin yhtiön antamaan puolestaan raportin.

Lisätietoa:
Tarkempaa tietoa tilikausikohtaisesta raportoinnista on ohjeen kohdassa 4.1.