Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivät muuttuvat vuoden 2018 aikana

Verohallinnon tiedote, 2.10.2017

Nykyiset ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivät, jotka ovat 28.2. ja 31.8., poistuvat 1.3.2018.  Tarkistuspäiviä ei enää jatkossa näytetä ennakkoperintärekisterimerkinnän yhteydessä YTJ:ssä ja Ilmoittimessa.

Uudet tarkistuspäivät ovat 1.3., 1.6., 1.9. ja 1.12. Tarkistuspäivät ovat yleisiä tarkistuspäiviä ja koskevat kaikkia suorituksen saajia. Maksun suorittajan on tarkistettava kaikki sopimuskumppanit jokaisena tarkistuspäivänä. 

Uudet tarkistuspäivät otetaan käyttöön 1.9.2018. Rekisteristä voidaan poistaa myös muuna ajankohtana kuin rekisteriin merkittynä tarkistuspäivänä. Maksajan kannattaakin tarkistaa suorituksen saajan rekisterimerkintä aina maksuhetkellä.

Tiedot entistä paremmin ajan tasalla

Uudistus lisää rekisteritietojen ajantasaisuutta ja oikeellisuutta. Ajantasaiset ja oikeat tiedot torjuvat harmaata taloutta ja kilpailun vääristymiä. Harmaan talouden toimijat eivät saa etuja vanhentuneista rekisteröintitiedoista. Tätä kautta laillisesti toimivien yritysten kilpailuasema paranee. 

Työn teettäjällä tai palvelun ostajalla on velvollisuus tarkistaa, kuuluuko suorituksen saaja ennakkoperintärekisteriin. Tarkistuskanavat eli YTJ.fi, ilmoitin.fi ja YTJ- palvelut säilyvät ennallaan.