Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö - muista rekisteröidä perustaminen ja yhtiösopimuksen muutokset

Verohallinnon tiedote, 9.1.2017

Henkilöyhtiö eli avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö syntyy rekisteröimisellä kaupparekisteriin. Myös yhtiösopimuksen muutokset on ilmoitettava kaupparekisteriin. Rekisteröinti tiukentui jo vuoden 2016 alusta lähtien, kun laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui.

Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa. Yhtiön ilmoittamisesta kaupparekisteriin säädetään kaupparekisterilaissa.

Kaupparekisteriin merkitsemätön henkilöyhtiö on rekisteröitävä määräajassa

Laissa on siirtymäsäännös määräajasta, jonka kuluessa tällä hetkellä rekisteröimättä olevat henkilöyhtiöt on ilmoitettava kaupparekisteriin. Rekisteröityminen on tehtävä siirtymäsäännöksen mukaan kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään 31.12.2017. Määräajan päättymiseen asti myös kaupparekisteriin merkitsemättömiä henkilöyhtiöitä pidetään avoimina yhtiöinä ja kommandiittiyhtiöinä.

Jos yhtiötä ei ilmoiteta rekisteröitäväksi määräaikaan mennessä tai rekisteröinti evätään, henkilöyhtiö purkautuu. Tämä siirtymäsäännös koskee niitä avoimia yhtiötä ja kommandiittiyhtiöitä, jotka on perustettu ennen vuotta 2016.

Yhtiösopimuksen muutoksen rekisteröinti ja voimaantulo

Lakimuutos vaikuttaa myös avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden yhtiösopimusten muuttamiseen. Vuoden 2016 alusta lähtien yhtiösopimuksen muuttamista koskevaa päätöstä ei saa panna täytäntöön, ennen kuin muutos on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiösopimuksen muuttamista koskeva päätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi viipymättä, kuten aiemminkin.

Jos yhtiösopimusta on muutettu ennen lain voimaantuloa, yhtiösopimuksen muutos on rekisteröitävä viiden vuoden kuluessa lakimuutoksesta. Jos yhtiösopimuksen muutosta ei ilmoiteta kaupparekisteriin viiden vuoden kuluessa eli viimeistään 31.12.2020, yhtiösopimuksen muutokset raukeavat ja yhtiösopimusta sovelletaan siinä muodossa kuin se on kaupparekisteriin viimeksi rekisteröity.

Tarkempaa tietoa asiasta on Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilla (www.prh.fi).