Auto- ja valmisteverotus hoidetaan nyt Verohallinnossa

Verohallinnon tiedote, 2.1.2017

Auto- ja valmisteverotus siirtyi Tullista Verohallinnon hoidettavaksi tämän vuoden alussa. Asiakkaalle muutoksen vaikutukset ovat vähäisiä ja pääosin auto- ja valmisteveron hoitaminen pysyy ennallaan. Käytännössä vain toimivaltainen viranomainen vaihtui, mutta menettely ja lainsäädäntö säilyvät ennallaan.

Suurimmat muutokset koskevat puhelinpalvelun ja käyntiasioinnin uudelleenorganisointia. Huomioitavaa on myös, että tilinumerot muuttuivat.

Uudet tilinumerot ovat:

Nordea          FI82 1660 3000 3008 25
Danske          FI50 8129 9710 0109 27
OP                 FI97 5000 0120 3431 80 

Jokaisesta maahantuotavasta ajoneuvosta on annettava erikseen veroilmoitus. Ilmoituksen voi edelleen tehdä sähköisesti, sillä palvelu pysyy ennallaan.

Valmisteverotuksen osalta samat sähköiset palvelut ovat edelleen käytössä. Valmisteverotuksen osalta yritysasiakkaiden asiakaskohtaisia neuvontapalavereja voidaan jatkossakin järjestää tarpeen mukaan

Muutoksia palveluun vuoden 2017 alusta alkaen:

Sähköiset palvelut
Sähköiset palvelut säilyvät pääosin ennallaan, joskin joidenkin palvelujen nimiä on muutettu. Palvelut löytyvät Vero.fi:n Asioi verkossa -osiosta.

Uudet nimet ovat:

  • Valmisteveroilmoituspalvelu (Nettiveivi)
  • Autoveroilmoituspalvelu (NettiMOVE)
  • Ajoneuvojen hintatietopalvelu (Mahti)
  • Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelu EMCS (EMCS)
  • Ajoneuvon käyttöönottoilmoituspalvelu (AKI)
  • Ajoneuvon väliaikaisen verottoman käytön ilmoituspalvelu (VAKI)

Puhelinpalvelu
Auto- ja valmisteverotuksen puhelinpalvelut organisoidaan uudelleen Verohallinnossa. Uudet puhelinnumerot ovat:

  • Autoveroneuvonta: 029 497 150 (suomi),029 497 151 (ruotsi) ja 029 497 152 (englanti)
  • Valmisteveroneuvonta henkilöasiakkaille: 029 497 153 (suomi ja ruotsi)
  • Valmisteveroneuvonta yritysasiakkaille: 029 497 154 (suomi) ja 029 497 155 (ruotsi)

Käyntiasiointi
Autoverotuksen osalta käyntiasiakkaita palvellaan Myyrmäessä maanantaisin ja torstaisin klo 9-15. Toimipaikassa ei vastaanoteta käteismaksuja.

Lue lisää autoverotuksesta ja valmisteverotuksesta: