Arvonlisäveroa kerran vuodessa ilmoittava: uusi ohje selvityspyynnön saaneille

Verohallinnon tiedote, 18.4.2017

Verohallinto lähetti maaliskuussa lähes 17 000 alkutuottajalle ja elinkeinonharjoittajalle selvityspyyntökirjeen arvonlisäverosta. Kirjeessä pyydettiin antamaan puuttuva ilmoitus ja maksamaan mahdollisesti puuttuva vero. Kirjeistä noin 11 000 oli aiheettomia.

Virhe johtui siitä, että maa- ja metsätaloudenharjoittajien sekä elinkeinonharjoittajien asiakastiedoissa oli puutteita. Verohallinto on selvittänyt, ketkä ovat saaneet aiheettoman kirjeen. Tiedot korjataan niin, että asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon.

Saamasi kirje on aiheeton, jos

  • harjoitat pelkkää metsätaloutta, eikä sinulla ole ollut verokauden 2016 aikana osto- tai myyntitapahtumia.
  • olet saanut ilmoituksen muuttuneesta verokaudesta, jonka mukaan pidennetty verokausi on merkitty alkamaan 1.1.2017 ja olet saanut kehotuksen antaa tammikuun arvonlisäveroilmoitus.
  • olet antanut paperisen ilmoituksen ja merkinnyt nimesi, henkilö- tai Y-tunnuksesi ilmoitukselle.

Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon, eikä virheestä aiheudu sinulle myöhästymismaksua. Verohallinto pahoittelee virhettä ja asiasta aiheutunutta haittaa.

Saamasi kirje on aiheellinen, jos

  • olet myynyt puuta vuonna 2016.
  • sinulla on metsätalouden lisäksi muutakin arvonlisäverollista toimintaa, esimerkiksi pellon vuokrausta, josta olet hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi.
  • olet maataloudenharjoittaja ja sinulla on arvonlisäverollista myyntiä.
  • olet elinkeinonharjoittaja.

Anna arvonlisäveroilmoitus ja maksa vero mahdollisimman pian

Anna ilmoitus ja maksa vero Verohallinnon OmaVero-palvelussa (aikaisemmin Verotili).

Jos et voi ilmoittaa sähköisesti, käytä uutta vuoden 2017 oma-aloitteisten verojen veroilmoituslomaketta. Maksa vero oma-aloitteisten verojen viitenumerolla. Saat viitenumeron palvelunumerosta 029 497 060 (pvm./mpm.).

Jos et anna ilmoitusta, saat Verohallinnolta päätöksen, johon on arvioitu veron määrä ja lisätty viivästymisestä aiheutuneet maksut. Eräpäivä on 12.5.2017.