Arvonlisäverolakiin tulossa muutos – oikeus hakeutua verovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta laajenee

Verohallinnon tiedote, 21.12.2017

Oikeus hakeutua verovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta laajenee 1.1.2018. Jos kiinteistön käyttäjänä on yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta voi hakeutua verovelvolliseksi 1.1.2018 alkaen.

Muutoksen jälkeen yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä on kiinteistön käyttöoikeudesta aiheutuvan arvonlisäverokustannuksen osalta kunnallisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa tasavertaisessa asemassa. Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutoksen 14.12.2017.

Hallituksen esitys (HE 111/2017)