Arpajaisvoitto on verovapaata, jos porukkasopimus on tehty etukäteen

Verohallinnon tiedote, 3.7.2017

Verohallinnon julkaiseman ohjeen mukaan peliporukan kesken jaettu arpajaisvoitto on porukan kaikille jäsenille verovapaata, jos porukkasopimus on tehty ennen arvontaa. Lahjaveron joutuu maksamaan vain silloin, kun pelin pelannut henkilö jakaa voittoa muille eikä sopimusta ole tai se on tehty jälkikäteen.

Porukkasopimus voi olla joko kirjallinen tai suullinen. Pelaajien on kuitenkin kyettävä näyttämään, että sopimus on tehty ennen arvontaa. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että porukkasopimus tehdään kirjallisesti.

Jos porukkasopimus on tehty arvonnan jälkeen, kyse ei ole aidosta yhdessä pelaamisesta. Porukkapelaamisesta ei ole kyse myöskään silloin, kun arvonnan jälkeen tehty sopimus yhdessä pelaamisesta päivätään jälkikäteen tehdyksi ennen arvontaa.

Jos porukkasopimusta ei ole tehty ennen arvontaa, ovat muille kuin pelin pelanneelle henkilölle jaettavat osuudet lahjaa. Lahjan saaja on velvollinen maksamaan lahjaveroa, jos lahjan arvo on vähintään 5000 euroa. Lahjaveroilmoitus on annettava Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lahja on saatu.

Jos lahjan saaja ei tee lahjaveroilmoitusta määräaikaan mennessä, seuraa siitä veron lisäksi veronkorotus. Ilmoittamatta jättäminen voi vakavimmillaan olla myös verorikos. Verorikoksesta voi olla kyse myös silloin, jos pelaaja antaa väärän tiedon siitä, milloin porukkasopimus on tehty.

Ohjeessa kerrotaan myös arpalipukkeen lahjoittamisesta, alaikäisen saamasta rahapelivoitosta ja kansainvälisistä tilanteista.

Lue koko ohje