Alkoholin etämyyjiä verotetaan

Verohallinnon tiedote, 13.3.2017

Verohallinto verottaa alkoholin etämyyjiltä vuosina 20142016 laiminlyödyt arvonlisä- ja valmisteverot.

Alkoholin verkkokaupassa verovelvollisia ovat myyjät. Tämä koskee sekä kaukomyynnin arvonlisäveroa että etämyynnin valmisteveroja. Tällöin yksityishenkilö, joka ostaa näitä tuotteita, ei ole verovelvollinen. 

Tiedossamme on kymmeniä myyjiä, jotka ovat sijoittuneet yli kymmeneen EU-maahan. Laiminlyötyjen verojen määrä vuosina 2014–2016 oli noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.

Verohallinto tekee verotuspäätöksen joko asiakkaan antamien tietojen perusteella tai arvioverotuksena. Apuna käytetään erilaisia vertailutietoja. Näitä ovat muun muassa maksu- ja kuljetustiedot sekä myyjien verkkosivuilla esitetyt tiedot. Lisäksi hyödynnetään Tullin kirjaamia valvonta- ja tarkastushavaintoja.

Suomen Tulli vastaa verovalvonnasta, joten Tulli tarkastaa muun muassa verkkokaupan alkoholilähetyksiä ja välittää tiedot Verohallinnolle veroharkintaa varten. Tulli vastaa myös verorikosasioissa esitutkinnasta. Vuoden 2016 aikana Tullin talousrikostutkinta on tutkinut suurimpia alkoholin etämyyjiä.

Lähiviikkoina Verohallinto ottaa yhteyttä myyjiin. Tietojen kerääminen ja verotusprosessi kestää useita kuukausia. Verohallinnon on mahdollista saada verotukseen ja perintään virka-apua toisilta EU-mailta.

Alkoholin maahantuontia sääntelee valmisteverotuslain lisäksi alkoholilaki.