Yritysten havainnot harmaasta taloudesta laskussa

Verohallinnon tiedote, 4.2.2016

Tuoreen yrityksille suunnatun asiakaskyselyn tulokset kertovat, entistä harvempi yrittäjä on havainnut harmaata taloutta.  Eniten havaintoja ovat tehneet pienempien yritysten edustajat.

Kyselytutkimus tuo myös esille, että yritysasiakkaat ovat tyytyväisiä Verohallinnon palveluihin. Erityisen tyytyväisiä ollaan asioiden hoitamiseen verkkopalveluissa. Lisäksi kokemukset verotarkastuksesta ovat hyvin positiivisia.  

Vastaajien mielestä käsitteet asiantunteva ja palveluhenkinen kuvaavat hyvin Verohallinnon henkilöstöä. Sen sijaan Suomen verojärjestelmä koetaan vaikeana, eikä sen katsota kannustavan yrittäjyyteen.

Asiakaskyselyä varten TSN Gallup haastatteli 500 yrityksen edustajaa marras-joulukuussa 2015.

Lue lisää tuloksista: lehdistötiedote 4.2.2016