Yhteisöjen tuloverotukseen, ennakoihin ja veronkantoon muutoksia vuoden 2017 lopussa

Verohallinnon tiedote, 21.12.2016

Tuloverotuksen menettelyn, koronlaskennan ja veronkannon muutoksia koskeva hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa 20.12.2016. Merkittävimmät vaikutukset koskevat yhteisöjen ja yhteisetuuksien sähköistä ilmoittamista ja kaikkien asiakkaiden tuloverotuksen ennakonkantoa, veronkantoa ja korkoja.

Keskeiset muutokset:

  • Sähköinen ilmoittaminen laajenee. Yhteisöt ja yhteisetuudet antavat tuloveroilmoituksen, ennakoita koskevan vaatimuksen ja ilmoituksen tilinumerosta pääsääntöisesti sähköisesti. Tilinumeron ilmoittavat sähköisesti lisäksi myös muut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuuluvat.
  • Ennakon täydennysmaksusta luovutaan ja se korvataan verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Ennakon määräämistä on vaadittava Verohallinnolta, jos haluaa täydentää ennakoita ja vaikuttaa korkoseuraamuksiin. Ennakkoa voi hakea sähköisessä asiointipalvelussa ja maksaa sen verkkopankissa.
  • Määräajat ennakoiden määräämiselle, muuttamiselle ja poistamiselle pidentyvät. Verohallinto voi määrätä, muuttaa tai poistaa ennakoita verovelvollisen aloitteesta verotuksen päättymiseen saakka. Verohallinto voi määrätä ja korottaa ennakoita verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun saakka sekä alentaa ja poistaa verotuksen päättymiseen saakka.
  • Ennakkoperintää voi täydentää verovuoden päättymisen jälkeen ensimmäisen kuukauden aikana ilman korkoja.
  • Laskentajaksot ja korkokäsitteet yhtenäistyvät, mikä selkeyttää koronlaskennan periaatteita.
  • Veronpalautuksen siirto puolisoiden kesken poistuu.
  • Tuloveron veronkantoa uudistuu. Muutokset koskevat maksujen ja palautusten käyttöjärjestystä, veron suoritusjärjestystä, yhteenvetoa, kantomenettelyn virheen korjaamista sekä palautuksen käyttämistä.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.11.2017. Lakeja sovelletaan pääsääntöisesti ensimmäisen kerran yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2017 verotuksessa ja luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verovuoden 2018 verotuksessa.

Tilinumeron sähköinen ilmoittaminen tulee voimaan mahdollisimman pian lain vahvistamisen jälkeen vuoden 2017 alkupuolella.

Hallituksen esitys

Tilaa yritysasiakkaan uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla muutoksista.