Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2015

Verohallinnon tiedote, 22.1.2016

Työnantajien ja muiden suoritusten maksajien sekä tiedonantovelvollisten on annettava vuosi-ilmoitus vuonna 2015 maksamistaan ja välittämistään suorituksista pääsääntöisesti viimeistään 31.1.2016.

 • Jos seuraavat vuosi-ilmoitukset annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 3.2.2016:
  • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
  • Rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten vuosi-ilmoitus
  • Vuosi-ilmoitus osingoista
  • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
  • Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista.
 • Korkotulon lähdeveron alaisista koroista on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 15.2.2016.
 • Ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 20.2.2016
 • Osakaslainoista on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 24.2.2016.

Vuosi-ilmoitusten on oltava Verohallinnossa viimeisenä jättöpäivänä. Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava perillä seuraavana arkipäivänä.

Jos vuosi-ilmoitusta ei voida antaa määräajassa, sen antamisaikaan on haettava lykkäystä ennen viimeistä jättöpäivää. Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun, jos vuosi-ilmoitus annetaan myöhässä tai väärällä tiedonantotavalla.

Vuosi-ilmoituksen antajan on myös tarkistettava, että kausiveroilmoituksella annetut tiedot vastaavat vuosi-ilmoituksen tietoja.

Arvopaperikauppojen vuosi-ilmoitus

Vuoden 2015 arvopaperikaupoista annetaan vuosi-ilmoitus sähköisesti (tietuekuvaus VSAPUUSE).

 • Rautaruukin ja Oralin vähemmistöosakkeiden luovutukset on verotettu jo vuonna 2014, joten niitä ei ilmoiteta enään vuoden 2015 ilmoituksella. Kauppasummille vuonna 2015 maksettu korko ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella tuloverolain mukaisista koroista.

Ilmoittaminen sähköisesti

Työnantajan, jolla on ollut verovuonna 2015 yli 15 työntekijää, on annettava vuosi-ilmoitustiedot sähköisesti vuodelta 2015.

Taloushallinto-ohjelman muodostaman vuosi-ilmoitustiedoston voi lähettää sähköisesti Tyvi- tai Ilmoitin.fi-palvelun välityksellä. Joidenkin Tyvi-palveluntarjoajien välityksellä voi lähettää vuosi-ilmoituksia myös verkkolomakkeilla. Ilmoitin.fi- ja Tyvi-palveluihin tunnistautumisessa on käytettävä Katso-tunnistetta.

Työnantajan vuosi-ilmoituksen (7801), rajoitetusti verovelvollisille maksettujen suoritusten vuosi-ilmoituksen (7809), osinkojen vuosi-ilmoituksen (7812) sekä osuuskunnan ylijäämien vuosi-ilmoituksen (7816) voi antaa sähköisesti myös Verohallinnon verkkolomakkeilla (Suomi.fi).

Jos palkanlaskennassa on käytetty Palkka.fi-palvelua tunnistautuneena käyttäjänä, palvelu muodostaa vuosi-ilmoituksen palkoista vuodenvaihteessa. Palvelun työnantajatiedoista voi tarkistaa, lähettääkö palvelu vuosi-ilmoitustiedot automaattisesti. Kotitalouskäyttäjien vuosi-ilmoitus palkoista lähetetään automaattisesti.

Lisätietoja ja ohjeita vuosi-ilmoituksen antamisesta