Vuoden 2015 tuloverotuksen tiedot julkisiksi

Verohallinnon tiedote, 1.11.2016

Verovuoden 2015 verotus on valmistunut. Tuloverot kattavat Verohallinnon keräämistä veroista lähes kaksi kolmasosaa.

Verohallinto keräsi yhteiskunnan käyttöön tuloveroja yhteensä 34,4 miljardia euroa. Tuloverojen yhteismäärä kasvoi noin 660 miljoonaa euroa (+2,0 %) edellisvuoteen verrattuna.

  • Henkilöasiakkaan tuloverotuksen sekä kiinteistöverotuksen julkiset tiedot ovat nähtävillä lähes kaikissa Verohallinnon toimipisteissä. Asiakaspäätteet ovat käytettävissä toimipisteiden aukioloaikoina.
  • Yhteisöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot julkaistaan 1.11. klo. 8.00 PDF- ja CSV-muodoissa vero.fi:ssa pois lukien asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja rajoitetusti verovelvolliset kuolinpesät.

Suomessa luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot ovat julkisia.

Tarkemmat analyysit ja kuntakohtaiset tilastot vero.fi:ssä

Verovuoden 2015 tarkemmat tiedot henkilöiden ja yhteisöjen verotuksesta julkaistaan keskiviikkona 9.11.  Verohallinnon tilastotietokannassa .

Veroasioiden hoitamisen helppoutta ja verojen kertymistä turvataan jatkossakin

Suomalaiset yritykset ja veronmaksajat haluavat tutkitusti hoitaa veroasiansa velvollisuudentuntoisesti ja oikein. Tämä veromaksumyönteinen ilmapiiri on verokertymien kannalta erittäin tärkeä. Verohallinto pyrkii verovarojen mahdollisimman oikeaan kertymiseen tekemällä oikein toimimisen entistä helpommaksi ja minimoimalla väärin tekemisen mahdollisuudet.

Seuraa veropäivän keskustelua ja parhaita tilastopaloja Verohallinnon twitterissä