Vuodelta 2015 annettavissa kausiveroilmoituksissa arvonlisäveron alarajahuojennus lasketaan vanhojen rajojen mukaan

Verohallinnon tiedote, 1.2.2016

Arvonlisäverottoman toiminnan raja nousi vuodenvaihteessa 8 500 eurosta 10 000 euroon ja verohuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja 22 500 eurosta 30 000 euroon. Uusia rajoja sovelletaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin. Vuodelta 2015 annettavissa kausiveroilmoituksissa arvonlisäveron alarajahuojennus lasketaan vanhojen rajojen mukaan.

Kuukausi- ja neljännesvuosi-ilmoittajien vuoden 2015 viimeiset kausiveroilmoitukset pitää olla perillä Verohallinnossa 8.2., jos ne annetaan paperi-ilmoituksena, tai 12.2.2016, jos ne annetaan sähköisesti. Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset, kuten esimerkiksi alkutuottajat ja kuvataiteilijat, antavat kausiveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron viime vuodelta 29.2.2016.

Alarajahuojennuksen tiedot ilmoitetaan kausiveroilmoituksen kohdissa 315, 316 ja 317.

Jos liikevaihto on enintään 8 500 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Jos liikevaihto on yli 8 500 euroa, mutta alle 22 500 euroa, huojennuksen saa osasta arvonlisäveroa. Tällöin alarajahuojennuksen määrä lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

vero – (liikevaihto – 8 500e) x vero / 14 000