Vihjetietolomakkeella vuosi takana

Verohallinnon tiedote, 2.2.2016

Verohallinnon sähköinen vihjetietolomake on ollut käytössä vuoden ajan, ja se on tuottanut  yli 10 000 vihjettä verovilpistä. Kansalaisten antamat vihjeet ovat olleet hyödyllisiä verovalvonnan taustatietona, eikä vihjeitä ole annettu kiusaamistarkoituksella.

Vuoden 2015 aikana vihjetietolomakkeella annettiin 10 864 vihjetietoa. Vihjeet koskivat noin 9 500 yritystä tai henkilöä, ja samasta tahosta on voinut tulla useita vihjeitä.

Vihjetietoja on tullut tasaisesti eri puolilta Suomea. Vihjeiden määrä korreloi paikkakunnan asukasluvun kanssa.

Nettikauppa kasvavana huolena

Ilmoitetuissa vihjetiedoissa samat epäilyksen aiheet ja toimialat jakautuivat tasaisesti ympäri vuoden ja maan. Vihjeistä puolet koski yhtiömuotoisia yrityksiä ja yhdistyksiä, yksi neljäsosa liikkeen- ja ammatinharjoittajia ja yksi neljäsosa maa- ja metsätalouden harjoittajia.

Yritystoimintaa koskevista vihjeistä 80 prosenttia koski pienyrityksiä, joiden liikevaihto on alle miljoona euroa.  Henkilöihin kohdistuvat vihjeet painottuivat palkka- ja vuokratuloihin sekä netin välityksellä tapahtuvaan tavaroiden ja palveluiden myyntiin.

– Loppuvuodesta saapuneiden vihjeiden osalta on selkeästi nähtävissä, että nettimyynnistä tehtävät vihjeet ovat kasvussa, erityisesti kauneudenhoitoalalta ja käytettyjen autojen kaupasta, tarkastuspäällikkö Heimo Säkkinen Verohallinnosta kertoo.

Naapurikateus ei vihjeissä näy

Vihjetietolomakkeen avaaminen verkossa herätti kansalaisissa epäilyjä, että vihjetietoa voidaan ilmoittaa perättömästi. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että verovilppiepäilyjä ilmoittaessaan suomalaisten tavoitteena ei ole tuottaa harmia.

– Valtaosa koskee havaintoja, joihin vihjeen antaja on henkilökohtaisesti törmännyt asioidessaan yrityksen kanssa. Vuoden kokemuksella voimme todeta, että kansalaisten antamat vihjeet ovat työssämme avuksi, vaikka emme voi kertoa, kuinka moneen tapaukseen juuri vihje on ollut oleellinen tekijä, Heimo Säkkinen painottaa.

Verovilppivihje ei koskaan ole ainoa syy verotarkastuksen aloittamiseen.

Lisätietoa: lehdistötiedote 1.2.2016
Mm. taulukko suurempien kaupunkien vihjetietojen määristä