Verovuoden 2015 tuloverotuksen julkisten tietojen tilaaminen toimitukselliseen tarkoitukseen

Verohallinnon tiedote, 23.9.2016

Verovuoden 2015 tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi 1.11.2016. Verohallinto voi lain mukaan luovuttaa tuloverotuksen julkiset tiedot sähköisessä muodossa toimitukselliseen tarkoitukseen.

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot luovutetaan maakuntakohtaisesti. Yhteisöjen tiedot julkaistaan Vero.fi:ssä avoimena datana 1.11.2016, joten Verohallinto ei enää luovuta yhteisöjen tietoja tilauksesta. Tuloverotuksen julkiset tiedot ovat nähtävillä myös verotoimistojen asiakaspäätteillä.

Lue tilausohje: Verovuoden 2015 tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa toimituksellista tarkoitusta varten