Verotustehtävien siirto Tullista Verohallinnolle etenee

Verohallinnon tiedote, 6.6.2016

Auto- ja valmisteverotus suunnitellaan siirrettäväksi Tullista Verohallinnon hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Valtiovarainministeriö lähetti 3.kesäkuuta siirtoa koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle.

Luonnoksessa ehdotetaan, että valmisteverotus ja autoverotus siirrettäisiin Verohallinnon tehtäviksi. Myös biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen valvonta sekä yksityisiä huvialuksia koskevan polttoainemaksun määrääminen siirtyisi Verohallinnolle. Tullille jäisi valmiste- ja autoverotusta koskeva valvontatehtävä ja rikostutkinta. Lisäksi Tulli vastaisi edelleen yhteisön ulkopuolelta maahantuotavien valmisteveronalaisten tuotteiden verotuksesta tietyissä tilanteissa.

Asiasta on mahdollisuus antaa lausuntoja 1. heinäkuuta asti.

Tullista Verohallintoon noin 200 henkilötyövuotta

Tullin verotustehtävien siirtoa valmistelevan VETO-hankkeen arvio on, että Tullista Verohallintoon siirtyisi 205 henkilötyövuotta vuoden 2017 alussa. Siirtyvät henkilöt tekevät Tullissa auto- ja valmisteverotukseen liittyviä sekä niitä tukevia tehtäviä.

Auto- ja valmisteverotustehtävät sijoittuisivat Verohallinnossa Yritysverotusyksikköön. Siirtyvät henkilöt sijoittuisivat paikkakunnittain Verohallinnon nykyisiin toimitiloihin tai Tullilta Verohallinnolle siirtyviin tiloihin. Tarkempaa tietoa siirron vaikutuksista muun muassa asiointikanaviin on tulossa syksyllä 2016.

Tavoitteena on, että autoverotus ja valmisteverotus integroitaisiin Verohallinnon uudistettavaan tietojärjestelmään 1.1.2020. Tätä ennen Verohallinto käyttäisi tehtävien hoitamiseen Tullin nykyisiä tietojärjestelmiä. Verotusprosesseihin ja tietojärjestelmiin tehtäisiin vain välttämättömät muutokset. Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi hankkeessa suunnitellaan eri toiminnoille yhteistyömallit Tullin ja Verohallinnon välille.

Hanke on osa hallitusohjelmaa. Tehtävien siirtoa koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokauden 2016 alussa.