Verotusmenettelyyn ja veronkantoon ehdotetaan paljon muutoksia vuonna 2017

Verohallinnon tiedote, 17.3.2016

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyä, veronkantomenettelyä ja kaikkien verojen muutoksenhakua koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.  Suurimmat vaikutukset tulisivat yritysten ja yhteisöjen verotusmenettelyyn ja erityisesti oma-aloitteisiin veroihin.

Hallituksen esityksen keskeiset muutokset:

 • Verotililaki kumottaisiin, ja siinä olleita säännöksiä siirrettäisiin muihin verolakeihin.
 • Säädettäisiin uusi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaki, jonka keskeisiä muutoksia olisivat
  • Pidennettyjen verokausien rajaa nostettaisiin: neljänneskalenterivuoden verokauden raja on 100 000 euroa ja kalenterivuoden 30 000.
  • Oma-aloitteiset verot olisi ilmoitettava sähköisesti. Paperi-ilmoitus hyväksyttäisiin vain erityisestä syystä. Sekä sähköisen että paperi-ilmoituksen määräpäivä olisi kuukauden 12. päivä.
  • Ilmoituksella oleva virhe korjattaisiin antamalla korvaava ilmoitus, jolla ilmoittaja ilmoittaisi kaikki verokauden tiedot uudestaan.
  • Myöhästymismaksu ja veronkorotuksen määrääminen ja määrä muuttuisivat. Nykyiset verolajirikkomukset korvautuisivat laiminlyöntimaksulla.
 • Kaikkien verolajien verotuksen muuttamista, veron määräämistä ja muutoksenhakua koskevat säännökset sekä yleiset menettelysäännökset yhtenäistettäisiin. Kaikissa Verohallinnon tehtäväalaan kuuluvissa veroissa muutosta haettaisiin aina tekemällä oikaisuvaatimus oikaisulautakunnalle (ns. ensiaste). Oikaisulautakunnan päätöksestä voisi valittaa hallinto-oikeuteen.
 • Uudessa veronkantolaissa säädetäisiin kaikkien Verohallinnolle suoritettavien verojen ja maksujen kannossa, maksamisessa ja perinnässä sovellettavasta menettelystä. Kaikkien verolajien viivästysseuraamuksista säädettäisiin laissa veronlisäyksestä ja viivekorosta.
 • Apteekkivero tulisi Verohallinnon kantamaksi oma-aloitteiseksi veroksi.

Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta

Verohallinto julkaisee toukokuussa vero.fissä Verotuksen muutoksia 2017 -sivuston, jossa kerrotaan ehdotetuista muutoksista, vaikka lakipaketti olisikin vielä silloin eduskunnan käsittelyssä. Lisäksi syksyllä 2016 Verohallinto järjestää useita paikallisia veroinfoja sekä verkkolähetyksiä, joissa kerrotaan muutoksista. Vero.fin ohjeet päivitetään ajan tasalle vuoden 2017 alussa.

Tilaa yritysasiakkaan uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla muutoksista ja saat tiedot tulevista veroinfoista ja verkkolähetyksistä suoraan sähköpostiisi.