Verotuksen oikaisulautakunta tekee oikeita verotuspäätöksiä

Verohallinnon tiedote, 14.10.2016

Verohallinto osallistui 14.10. Ajatuspaja Liberan järjestämään perustuslakia koskevan raportin julkaisutilaisuuteen. Raportissa ja keskustelutilaisuudessa käsiteltiin verotuksen oikaisulautakuntaa ja sen toimintatapoja perusteettoman kriittiseen sävyyn.

Verotuksen oikaisulautakunta on lakisääteinen elin, joka käsittelee verotuksen oikaisuvaatimuksia, eli tilanteita, joissa luonnollinen henkilö, yhteisö tai yritys on tyytymätön Verohallinnon tekemään verotuspäätökseen. Vuoden 2017 alusta oikaisuvaatimus on ensiasteen muutoksenhakukeino kaikissa verolajeissa ja kaikissa verotusta koskevissa asioissa ennakkoratkaisuja lukuun ottamatta.

Verohallinto tekee vuodessa noin 7–8 miljoonaa verotuspäätöstä. Oikaisuvaatimuksia tehdään vuosittain noin 80 000–90 000. Verohallinto hyväksyy vaatimuksista noin 60 000 ja muut käsitellään oikaisulautakunnassa. Näistä oikaisulautakunnassa käsitellyistä tapauksista vain noin 2 000 päätyy valituksena hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuksissa varsinaisista päätöksistä noin 70–80 % säilyy alkuperäisessä muodossaan eli vain noin 400–500 päätöstä muuttuu oikeuskäsittelyssä.

Oikaisulautakunnassa on 18 jaostoa, ja ne työskentelevät eri puolilla Suomea, yhteensä kymmenellä eri paikkakunnalla. Jokaisessa jaostossa on neljä jäsentä. Kunnat nimeävät yhden, veronmaksajia edustavat järjestöt kaksi ja Verohallinto yhden jäsenen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenyyden kausi on viisi kalenterivuotta.

Oikaisuvaatimusten käsittelyaikoihin on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Vuonna 2013 vaatimuksista käsiteltiin alle kahdessa kuukaudessa 56 %, ja vuonna 2014 alle kahdessa kuukaudessa saatiin käsiteltyä jo 70 % vaatimuksista.

Oikaisulautakuntamenettelyn ohjeet ovat saatavilla vero.fi:ssa.