Verosopimus Espanjan kanssa voimaan aikaisintaan 2018

Verohallinnon tiedote, 12.10.2016

Suomi ja Espanja ovat neuvotelleet uuden verosopimuksen. Suomen ja Espanjan välistä uutta verosopimusta ei kuitenkaan ryhdytä soveltamaan vielä vuonna 2017. Espanjan ilmoituksen parlamentin hyväksymisestä olisi pitänyt saapua Suomelle ennen syyskuun loppua, jotta sopimuksen soveltaminen olisi voinut alkaa vuoden 2017 alusta.

Suomessa annettiin hallituksen esitys uudesta verosopimuksesta (HE 5/2016), joka saatettiin voimaan lailla 232/2016. Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että molemmat valtiot ovat hyväksyneet sopimuksen omissa parlamenteissaan. Sopimuksen voimaantuleminen on lykkääntynyt, koska Espanjalla ei ole ollut hallitusta, joka olisi voinut hankkia parlamentin hyväksynnän sopimukselle.

Kun Suomi ja Espanja molemmat ovat saattaneet sopimuksen voimaan lailla, annetaan Suomessa vielä asetus, jossa säädetään tarkemmin sopimuksen voimaan tulemisesta.

Sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä kun molemmat valtiot ovat hyväksyneet sopimuksen kansallisissa parlamenteissaan ja soveltaminen taas alkaa voimaantulovuotta seuraavan kalenterivuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä. Käytännössä siis vuosi 2017 sovelletaan vielä nykyistä verosopimusta .Uuden sopimuksen soveltaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2018.

Uuden sopimuksen voimaantulon jälkeen Suomessa voidaan verottaa lähes kaikki Espanjassa asuvalle henkilölle maksettavat eläkkeet. Uuteen sopimukseen liittyy kuitenkin kolmen vuoden siirtymäsäännös.

Katso Verohallinnon kannanotto Espanjassa asuvan Suomesta saaman eläkkeen verotuksesta

Lue myös ministeriön tiedote