Veroilmoitustapaamisia järjestetään myös vuonna 2016

Verohallinnon tiedote, 16.2.2016

Asiakasyrityksille tarjotaan henkilökohtaista opastusta veroilmoituslomakkeiden täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä myös tänä keväänä. Keskustelu on asiakasyrityksille vapaaehtoinen ja se voidaan järjestää sopivana ajankohtana ennen veroilmoituksen jättämistä tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi toukokuun alkupuolella. Tapaamisessa asiakasyrityksellä on myös mahdollisuus nostaa esille sellaisia eriä, joiden ilmoittamiseen se katsoo liittyvän tulkinnanvaraisuutta tai kaipaa ohjausta.

Keskustelut suunnataan ensisijaisesti Konserniverokeskuksen suurimmille asiakkaille, joihin otetaan erikseen yhteyttä tammi-helmikuun aikana. Vaikka erillistä yhteydenottoa ei yhtiöllenne tulisi, voitte halutessanne ottaa milloin tahansa yhteyttä Konserniverokeskukseen, jos koette että veroilmoituskeskustelusta voisi olla hyötyä myös teidän konserninne osalta.

Menettelyllä pyritään tehostamaan verotuksen toimittamista sekä asiakasyrityksen että Verohallinnon näkökulmasta. Tavoiteltuja hyötyjä ovat muun muassa tulkinnanvaraisten asioiden parempi ja välittömämpi selvittäminen, jolloin myös tarve mahdollisille lisäselvityksille vähenee.

Keskustelussa käydään läpi veroilmoituksen täyttöön liittyviä teknisiä asioita sekä mahdollisten tulkinnanvaraisten asioiden ilmoittamista. Jos keskustelussa ilmenee lisäselvittelyä vaativia asioita, keskustelun jälkeen asiakasyrityksen tulee liittää veroilmoitukseensa tarvittavat lisätiedot. Tarkoituksena on, että keskusteluissa käydään läpi asiakasyrityksen veroilmoituksella ilmoitettavat asiat ja mitä mahdollisia lisäselvityksiä Verohallinto voi tarvita.