Verohallinto valitsi Digia Finland Oy:n kansallisen tulorekisterin ohjelmistotoimittajaksi

Verohallinnon tiedote, 14.10.2016

Kansallisen tulorekisterin järjestelmätoimittajan valinta on tehty. Verohallinto on valinnut Tulorekisterin ratkaisukokonaisuuden toimittajaksi Digia Finland Oy:n. Valinnassa painotettiin toimittajan halua sitoutua hankkeeseen ja pitkäaikaista toimituskykyä. Lisäksi toimittajalta vaaditaan laajaa osaamista teknisen toteutuksen, prosessikehityksen, sidosryhmäyhteistyön ja muutoshallinnon osa-alueilla.

Toimittajalta hankittava ratkaisukokonaisuus rakennetaan kiinteähintaisena projektina, jonka arvo on 13,7 miljoonaa euroa. Hankinta kattaa myös ratkaisukokonaisuuden ylläpidon ja jatkokehityksen. Hankinnan kokonaiskustannus 15 vuoden sopimusajalle on arviolta 90 miljoonaa euroa.

Hankinta tehtiin neuvottelumenettelyllä, johon valittiin osallistumishakemusten perusteella Digia Finland Oy, Tieto Finland Oy ja Accenture Oy. Kaikki neuvotteluihin osallistuneet yritykset osallistuivat prosessiin aktiivisesti ja ammattitaitoisesti.

Hankintapäätöksestä käynnistyy hankintalain mukainen valitusaika, jonka aikana prosessiin osallistuneilla toimittajilla on mahdollisuus vaatia oikaisua tehtyyn päätökseen. Sopimus valitun toimittajan kanssa voidaan tehdä vasta tämän ajan ja mahdollisten oikaisuvaatimusten käsittelyn jälkeen.

Verohallinto ja Digia Finland Oy toteuttavat tulorekisterin ja siihen liittyvät palvelut käyttäjien kanssa yhteistyössä.

Palvelukokonaisuuden on tarkoitus olla valmis otettavaksi käyttöön vuoden 2019 alussa. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja niihin liitännäisistä suorituksista. Toisessa vaiheessa vuonna 2020 rekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Tavoitteena on korvata työnantajien ja etuuksien maksajien nykyisin antamat kuukausi-ilmoitukset, vuosi-ilmoitukset ja erilaiset palkkalaskelmat. Jatkossa tiedot toimitettaisiin keskitettyyn tulorekisteriin vain yhden kerran välittömästi palkanmaksun yhteydessä. Kansallinen tulorekisteri automatisoi viranomaisten menettelyjä, yksinkertaistaa kansalaisten asiointia tulorekisterin sidosryhmäviranomaisten kanssa ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa.

Tulorekisteri on Valtiovarainministeriön asettama hanke. Hankeen toteutuksesta vastaa Verohallinto. Kehittämistyössä on mukana laaja joukko tulevia käyttäjiä ja sidosryhmiä.