Verohallinto tutustuu ICIJ:n julkaisemaan Panama-aineistoon

Verohallinnon tiedote, 10.5.2016

ICIJ:n (International Consortium of Investigative Journalists) verkkosivulla julkaistiin 9.5. klo 21 nimiluettelo henkilöistä ja yrityksistä, joilla on veroparatiisiyhteyksiä. Alustavien havaintojen perusteella aineistosta löytyy jonkin verran suomalaisia henkilöitä ja yrityksiä, mutta toistaiseksi on vaikea arvioida, miten tietoja voidaan hyödyntää verovalvonnassa.

Verohallinto käyttää aineiston saamiseksi ja tietojen yhdistelemiseksi myös kansainvälisen tietojenvaihdon mahdollisuuksia ja yhteistyötä.  Verohallinto on lisäksi kiinnostunut yhteistyöstä Panama-aineiston alkuperäisen vuotajan kanssa.

Verohallinto ei rajoita sananvapautta eikä lähdesuojaa

Viime viikkojen uutisointi on välittänyt värittyneen kuvan Verohallinnon Yleisradiolle tekemästä tietopyynnöstä koskien Panama-aineistoa. Verohallinto ei uhkaa sananvapautta eikä lähdesuojaa, mikäli sellainen riski on olemassa.

- Meitä ei kiinnosta tietovuodon lähdettä koskevat tiedot, vaan ainoastaan verotusta koskevat tiedot, joita aineistossa on. Jos aineistoa ei voi esim. tietosuojasyistä saada käyttöön, asia on siltä osin selvä, sanoo ylijohtaja Sanna Alamäki.

Sivullisen tiedonantovelvollisuuden perusteella Verohallinnolla on oikeus saada keneltä hyvänsä muiden verovelvollisten verotukseen vaikuttavia ja taloudellista asemaa koskevia tietoja. Tiedot tulee lain mukaan luovuttaa myös niissä tilanteissa, joissa on erikseen sovittu tietojen salassapidosta.

- Sivullisiin kohdistettavat lain mukaiset tietopyynnöt ja vertailutietotarkastukset ovat osa toimintaamme. Niiden avulla voimme kohdistaa verovalvonnan oikeisiin kohteisiin, sanoo Alamäki.

Jos tiedonantovelvollisuuden täyttäminen sisältää oikeudellisesti epäselviä kysymyksiä, esimerkiksi tiedonantovelvollisuuden laajuudesta ja sisällöstä, tuomioistuin ratkaisee tällaiset epäselvät oikeudelliset tulkintakysymykset. Sivullisen tiedonantovelvollisuus liittyy kolmannen osapuolen verotuksen oikeellisuuden valvontaan, eikä se koske lainkaan sananvapautta tai lähdesuojaa. Tiedonsaantivelvollisuus perustuu lainsäädäntöön, joten  luovuttamisvelvollisuuden arviointi ei voi jäädä pelkästään sen varaan miten mahdollinen luovuttaja itse asiaa arvioi.

Tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi Verohallinto voi myös pyytää poliisilta virka-apua, mikä tarkoittaa fyysisen esteen poistamista tarvittavien tietojen saamiseksi. Kyseessä ei ole kuitenkaan pakkokeinolaissa säännelty kotietsintä, eikä virka-avun saaminen laajenna Verohallinnon toimivaltuuksia. Verohallinto ei myöskään koskaan lähetä kotietsintää koskevia kirjeitä, vaikka näin on julkisuudessa esitetty.