Verohallinto on julkaissut ohjeen Vähennysoikeus arvonlisäverotuksessa

Verohallinnon tiedote, 18.3.2016

Ohjeessa käsitellään arvonlisäveron vähennysoikeuteen liittyviä kysymyksiä viimeaikaisen kotimaisen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa.

Ohjeessa selvennetään suoraan ja välittömästi kohdistuvan kulun ja yleiskulun käsitteitä. Ohjeessa selvitetään myös, miten arvonlisäveron vähennysoikeus määräytyy silloin, kun arvonlisäverovelvollisella on sekä arvonlisäverollista että arvonlisäverotonta toimintaa. Arvonlisäveroton toiminta voi olla joko arvonlisäverolaissa vähennykseen oikeuttamattomaksi toiminnaksi säädettyä toimintaa tai arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle jäävää toimintaa.

Ohje on tarkoitettu kaikille arvonlisäverovelvollisille vähennysoikeuden määrittelyä koskevaksi yleisohjeeksi.

Verohallinnon ohje Arvonlisäveron vähennysoikeudesta