Verohallinto on julkaissut ohjeen kiinteistön käsitteestä arvonlisäverotuksessa

Verohallinnon tiedote, 19.12.2016

Arvonlisäverotuksen kiinteistön määritelmä yhdenmukaistetaan Euroopan unionissa (EU) vuoden 2017 alusta. Uusien kiinteistöä koskevien säännösten tavoitteena on varmistaa kiinteistöön liittyvien palvelujen yhdenmukainen verokohtelu EU-maissa.  Pääosin uudet säännökset vastaavat voimassaolevia säännöksiä ja verotuskäytäntöä. Suomen osalta suurin muutos on se, että osaa kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevista koneista ja laitteista pidetään kiinteistönä.

Rakennusalan käännetyn verovelvollisuuden soveltamisala ei lähtökohtaisesti muuttunut uuden ohjeen myötä. Muutosta tuli vain siltä osin kuin rakennuksen tai rakennelman pystytystapa ja siirrettävyys sekä tilapäisluonteinen käyttö vaikuttaa kiinteistön määritelmään. Sitä vastoin rakennusalan käännetty verovelvollisuus ei edelleenkään koske palveluja, jotka kohdistuvat sellaisiin koneisiin ja laitteisiin, joita pidetään kiinteistönä ja jotka palvelevat kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa.

Verohallinnon ohje: Kiinteistön käsite arvonlisäverotuksessa 1.1.2017alkaen