Verohallinto on julkaissut ohjeen hallintarekisteröidyn kotimaisen osakeomistuksen verotusmenettelystä

Verohallinnon tiedote, 3.5.2016

Verohallinto on julkaissut ohjeen Hallintarekisteröidyn kotimaisen osakeomistuksen verotusmenettelystä. Ohjeessa käsitellään niitä mahdollisia osingonjakotilanteita, joissa ulkomaiset arvopaperin säilyttäjät olisivat hallintarekisteröineet suomalaisten henkilöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistamia suomalaisten yhtiöiden osakkeita.