Verohallinto hakee jäseniä tilitoimistojen asiakasraateihin

Verohallinnon tiedote, 15.3.2016

Ensimmäisten asiakasraatien toiminta päättyi vuoden 2015 lopussa. Nyt haetaan jäseniä uudelle toimintakaudelle 2016-2018. Raateja on yksi jokaisen yritysverotoimiston alueelle seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Vaasa ja Oulu.

Asiakasraadit tarjoavat tilitoimistoille mahdollisuuden antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia Verohallinnon toiminnasta ja palveluista sekä osallistua esimerkiksi verkkopalvelujen testaukseen. Asiakasraatien avulla kehitetään myös Verohallinnon ohjausta ja lisätään henkilöstön asiakastuntemusta tilitoimistoihin liittyen.

Raatien jäseniltä kerättiin palautetta raatien toiminnasta loppusyksystä 2015. Palautekyselyyn vastanneet arvostivat asiakasraadeissa hyvää, avointa keskustelua, mielipiteiden vaihtoa ja kokemusten jakamista. Tärkeänä pidettiin myös mahdollisuutta olla mukana kehittämässä Verohallinnon toimintaa ja palveluja tilitoimistojen näkökulmasta. Lähes kaikki vastanneet pitivät raatien toimintaa tarpeellisena.

Asiakasraateihin haetaan erikokoisia tilitoimistoja. Tavoitteena on saada kattava edustus tilitoimistokentästä. Asiakasraadit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa puolen päivän tapaamisiin, joihin tilitoimiston edustajan tai hänen varahenkilönsä toivotaan osallistuvan. Toimintakausi kestää kolme vuotta. Tilitoimistot vastaavat itse osallistumiskustannuksista, kuten matkakuluista. Raadit toimivat suomenkielellä.

Ruotsinkieliset tilitoimistot ovat tervetulleita hakemaan asiakasraateihin, vaikka raadit toimivat suomenkielellä.

Hakuaikaa on 29.3.2016 saakka.

Tervetuloa mukaan!

Kyllä kiitos, haluaisimme mukaan asiakasraatiin

 
Ystävällisin terveisin,

Verohallinto
Tilitoimistoyhteistyön koordinointiryhmä