Verohallinnon tilastoja: Ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista, luontoiseduista ja kustannusten korvauksista 2015

Verohallinnon tiedote, 29.4.2016

Verohallinto on julkaissut ennakkotietoa henkilöasiakkaiden tuloista, luontoiseduista ja kustannusten korvauksista verovuonna 2015. Tilastot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin vuosi-ilmoitustietoihin.

Työttömyyskorvaukset nousivat lähes 7 prosenttia

Ennakonpidätyksen alaisten ansiotulojen summa oli verovuonna 2015 yhteensä 119,3 miljardia euroa (+1,7 %).

Henkilöasiakkaiden saamat palkkatulot olivat verovuonna 2015 kaikkiaan 82,3 miljardia euroa (+1,0 %) ja eläketulot 29,2 miljardia euroa (+2,8 %).

Eniten nousivat työttömyyskorvaukset, eli ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Verovuonna 2015 henkilöasiakkaiden saamat työttömyyskorvaukset olivat noin 5,0 miljardia euroa (+6,7 %).

Sosiaalietuudet, eli muun muassa äitiyspäiväraha, opintoraha ja lapsen kotihoidon tuki, olivat kaikkiaan 2,8 miljardia euroa (+1,5 %).

Maakuntakohtaisesti tarkasteltuna korkein keskimääräinen ennakonpidätyksen alainen ansiotulo oli Uudellamaalla ja toiseksi korkein Ahvenanmaalla, matalin puolestaan Pohjois-Karjalassa.

Eniten kilometrikorvauksia Keski-Suomessa

Työnantajat maksoivat verovuonna 2015 verovapaita kilometrikorvauksia yhteensä 1,0 miljardia euroa (-1,7 %).

Maakuntakohtaisesti tarkasteltuna keskimääräisesti eniten verovapaita kilometrikorvauksia maksettiin Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä ja vähiten Ahvenanmaalla.

Työsuhdeoptiot ja työsuhdematkalippuedun arvo kasvoivat reippaasti

Verovuonna 2015 työnantajien luontoisetuna antamien työsuhdeoptioiden arvo oli 169,9 miljoonaa euroa (+22,7 %). Työsuhdematkalippuedun veronalainen arvo oli puolestaan 2,8 miljoonaa euroa (+12,0 %) ja verovapaa arvo 12,8 miljoonaa euroa (+3,0 %).

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyössä tuotetut tilastot saa PX-Web -sovelluksesta

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen välinen tilastoyhteistyö on osa laajempaa Verohallinnon tilastokokonaisuuden uudistusta. Yhteistyön ansiosta voidaan taata tilastojen laajempi kattavuus sekä palvella paremmin tilastotiedon tarvitsijoita tietokantapohjaisen PX-Web-sovelluksen avulla. Muutosten myötä myös tilastojen käytettävyys ja laatu paranevat. Käyttäjät voivat itse poimia tiedot tietokannasta sekä luoda niistä esimerkiksi graafeja.

Vuonna 2016 Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuotetaan lisäksi vielä elinkeinoverotilastot sekä myös muita tilastoja.

Tutustu tilastoihin tarkemmin: