Verohallinnon tehovalvonta ravintola-alalla on paljastanut harmaata taloutta

Verohallinnon tiedote, 20.12.2016

Vuoden 2015 keväällä aloitetussa Verohallinnon ravintola-projektissa on tarkastettu 650 ravintolaa. Tarkastetuista yrityksistä 70 prosentissa havaittiin puutteita veronmaksussa tai kirjanpidossa. Projektin tulosten perusteella yhtenä keinona harmaan talouden torjunnassa pidetään tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien käyttöönottoa Suomessa. 

Vuoden 2015 keväällä aloitetussa Verohallinnon ravintolaprojektissa on paljastunut tulojen salaamista merkittävässä osassa tarkastetuista ravintoloista. Puutteita veronmaksussa ja kirjanpidossa oli 70 prosentissa tarkastetuista ravintoloista. Verohallinto on tehnyt poliisille rikosilmoituksen 45 tapauksessa ja 64 tapauksessa se on harkinnassa. 

Tulojen salaaminen vaikeammaksi 
Verohallinto laatii selvityksen tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien soveltuvuudesta Suomeen osana hallituksen harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelmaa. 

Tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien käyttöönotto tekisi tulonsalauksen vaikeammaksi ja helpottaisi valvontaa, kun liiketapahtumat tallentuisivat järjestelmiin aukottomasti. Yritykset voisivat hyödyntää niistä saatavia raportteja myös liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

Tavoitteena terveen kilpailun turvaaminen
Ravintola-alalla on myös paljon rehellisiä yrittäjiä, jotka hoitavat verovelvoitteensa. Verotarkastukset on suunnattu toimijoihin, joilla on ollut riski verojen välttämisessä. Riskilähtöinen kohdevalinta näkyy tuloksissa, sillä tarkastetuista kohteista huomautettavaa on noin 70 prosentissa tapauksista.

Valtioneuvoston Harmaan talouden torjunnan kärkihankkeen tavoitteissa on markkinoiden toimivuuden ja terveen kilpailun turvaaminen. Näitä tavoitteita verotarkastukset tukevat.

Ravintola-alan verovalvontaa tehdään projektin päätyttyä riskilähtöisen kohdevalinnan perusteella.