Verohallinnon ohje CRS- ja DAC2-lakien soveltamiseksi annettu

Verohallinnon tiedote, 4.11.2016

Olemme  27.10.2016 antaneet ohjeen CRS- ja DAC2-lakien soveltamiseksi(Dnro A91/200/2016). OECD:n yhteinen raportointistandardi CRS (Common Reporting Standard) ja EU:n automaattista tietojenvaihtoa koskeva direktiivimuutos DAC2 astuivat voimaan tammikuussa.

Niiden mukaisesti suomalaisten finanssilaitosten on tutkittava ja tunnistettava tilinhaltijansa ja annettava CRS-DAC2-vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle heitä koskevat vuosi-ilmoitustiedot. Tätä tarkoitusta varten finanssilaitosten on pyydettävä asiakkailtaan verotusta varten tarvittavia yksilöintitietoja, ja asiakkaiden on annettava pyydetyt tiedot finanssilaitoksille. 

Ohjeluonnos oli 30.6.–15.8.2016 julkisesti kommentoitavana vero.fi:ssä. Kiitämme lausunnonantajia annetuista lausunnoista.

Lisätietoa: