Verohallinnon asiakaskirjeiden muoto muuttuu

Verohallinnon tiedote, 11.1.2016

Verohallinnon tavoitteena on kirjoittaa asiakkaan kirjeet kielellä, jota hän ymmärtää. Vuoden 2016 alusta osa Verohallinnon kirjeistä ja päätöksistä muuttuu.

Verohallinnossa otetaan vaiheittain käyttöön uusi verotuksen tietojärjestelmä. Järjestelmän uudistamisen yhteydessä myös Verohallinnon asiakkailleen lähettämien kirjeiden kieltä ja rakennetta uudistetaan.

Verohallinnon kirjeet muotoillaan asiakasta varten

Verohallinnon tavoitteena on tehdä asiakasviestinnästä ymmärrettävää ja yhdenmukaista.

Käytännössä asiakaskirjeiden sisältö muuttuu siten, että teksti kirjoitetaan asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaalle kerrotaan selkeästi, mitä hänen täytyy tehdä. Puhuttelemme asiakkaita suoraan ja selitämme vaikeat termit.

Asiakaskirjeet uudistuvat vaiheittain

Uudistuksessa ensimmäisinä muuttuvat kaikki perintö- ja lahjaverotukseen liittyvät kirjeet. Ensimmäiset uudistuneet kirjeet saapuvat asiakkaille tammikuun puolivälissä.

Uudistuksen aikana asiakkaat saattavat saada eri verotusasioissa Verohallinnolta ulkonäöltään toisistaan poikkeavia kirjeitä. Kirjeet voi kuitenkin aina tunnistaa Verohallinnon kirjeiksi.

Kirjeiden uudistus on osa Verohallinnossa käynnissä olevaa virkakielen parantamistyötä.