Verohallinnolta ohjauskirje tulojen ja vähennysten ilmoittamisesta

Verohallinnon tiedote, 27.4.2016

Jos olet saanut kirjeen ja jo jättänyt veroilmoituksen Verohallinnolle, sinun ei tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin eikä ottaa yhteyttä Verohallintoon.

Kirjeet liittyvät Verohallinnon toiminnan kehittämiseen. Ne on lähetetty asiakkaille riippumatta siitä, onko veroilmoitus jo jätetty. Veroilmoitusten viimeiset palautuspäivät ovat 4.5. tai 13.5, minkä jälkeen Verohallinto aloittaa niiden tarkistamisen.

Ohjauskirjeet liittyvät Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Verohallinnon yhteiseen tutkimukseen, jossa arvioidaan informaation lisäämisen vaikutusta veroilmoitusten mahdollisiin virheisiin. 

Tutkimuksessa selvitetään tulojen ja vähennysten ilmoittamatta jättämisen laajuutta ja Verohallinnon mahdollisuuksiin vaikuttaa ilmoittamiseen viestinnällisin keinoin.

Kirjeillä Verohallinto pyrkii tehostamaan verotuksen toimittamista ja valvontaa. Kirjeiden tarkoituksena on selvittää eri tyyppisten ohjausviestien vaikuttavuutta ilmoittamiseen ja siihen liittyviin puutteisiin.