Verohallinnolla keskeinen rooli harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelmassa

Verohallinnon tiedote, 7.6.2016

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on hyväksynyt 7.6. talousrikostorjunnan johtoryhmän ehdotuksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaksi vuosille 2016–2020. Verohallinto on mukana useissa ohjelman hankkeissa, kuten viranomaisten tietojenvaihdon kehittämisessä ja selvityksessä tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden soveltuvuudesta Suomeen.

Valtioneuvosto antoi 28.4.2016 periaatepäätöksen kansalliseksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi vuosille 2016–2020. Talousrikostorjunnan johtoryhmä on laatinut strategiaan perustuen erillisen toimenpideohjelman, johon on valittu strategian tavoitteiden kannalta keskeisimmät nykyresursseilla toteutettavat toimenpiteet.

Verohallinto mukana useissa hankkeissa

Verohallinto on keskeisessä roolissa useissa toimintaohjelman hankkeissa. Näistä tärkeimpiä ovat:

  • velvoitteiden hoitamista koskevien tietojen sekä mahdollisia harmaan talouden toimijoita koskevan tiedon yleisöjulkisuuden, saatavuuden ja maksuttomuuden lisääminen
  • harmaan talouden tilannekuvatoiminnon kehittäminen
  • selvitys tyyppihyväksyttyjen kassajärjestelmien soveltuvuudesta Suomeen
  • viranomaisten toimivaltuuksien ja tietojenvaihtosäännöksien kehittäminen
  • selvitys verotukseen liittyvien väärinkäytösten paljastamisen ja selvittämisen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta

Toimenpideohjelman lisäksi on vireillä muita viranomaisten toimenpiteitä, jotka tukevat strategian ja toimenpideohjelman toteutumista. Tällaisia ovat esimerkiksi Verohallinnon hankkeet, jotka koskevat kansainvälisen verotuksen riski-ilmiöitä, yritysverotuksen sähköistä asiointia ja kansainvälistä tietojenvaihtoa.

Tutustu toimenpideohjelmaan