Valmiste- ja autoverotustehtävät siirtyvät Verohallinnolle

Verohallinnon tiedote, 15.12.2016

Tullin tehtäviksi säädetyt valmiste- ja autoverotus siirtyvät Verohallinnon tehtäviksi ensi vuoden alussa. Asiakkaaseen muutos ei juuri vaikuta.

Eduskunta on hyväksynyt lait valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämiseksi Verohallinnolle. Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaa lait ja määrää ne tulemaan voimaan vuodenvaihteessa.

Asiakkaalle muutoksen vaikutukset ovat vähäisiä
Lainmuutokset liittyvät pääasiassa verotustoimivaltaan. Käytännössä vain toimivaltainen viranomainen vaihtuu. Verohallinto tulee toistaiseksi toimittamaan valmiste- ja autoverotuksen pääosin nykyisin menettelyin ja tietojärjestelmin.

Asiakkaisiin vaikuttaa lähinnä puhelinpalvelun ja käyntiasioinnin uudelleenorganisointi. Lisäksi veron maksamisen tilinumerot muuttuvat.

Sähköiset palvelut säilyvät pääosin ennallaan, mutta joidenkin palvelujen nimiä muutetaan. Verohallinto ja Tulli tiedottavat muutoksista yksityiskohtaisemmin.

Lait julkaistaan kokonaisuudessaan päätökset-sivulla.

Lisäksi: