Uutta tietoa harmaasta taloudesta: Valmismatkaliiketoiminta

Verohallinnon tiedote, 31.5.2016

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvomaan valmismatkaliikerekisteriin kuuluvia yrityksiä ja niiden vastuuhenkilöitä. Selvityksessä on tuotu esille valmismatkayritysten ja niiden vastuuhenkilöiden harmaan talouden riskitekijöitä ja muita toiminnan mahdollisia liittymäkohtia harmaaseen talouteen

Kaikki Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntijakirjoitukset löytyvät sivulta Asiantuntijakirjoituksia harmaasta taloudesta.