Uutta tietoa harmaasta taloudesta: Työeläkevakuutusmaksuvelat

Verohallinnon tiedote, 19.1.2016

Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut selvitys työeläkevakuutusmaksuvelasta. Yrityksillä, joilla on työeläkevakuutusmaksuvelkaa, on usein puutteita ja laiminlyöntejä myös muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitamisessa. Ne ovat tyypillisesti myös velkaantuneet usean velkojan suuntaan.

Kaikki Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntijakirjoitukset löytyvät sivulta Asiantuntijakirjoituksia harmaasta taloudesta.