Uutta tietoa harmaasta taloudesta: Tupakkavero ja harmaa talous

Verohallinnon tiedote, 3.5.2016

Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten yritysten velvoitteiden hoitoa. Yritykset ovat hoitaneet velvoitteensa varsin hyvin ja näyttää siltä, että tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta harjoittavat muut kuin tupakkaveroluvalliset yritykset. Savukkeiden tilastoimattoman kulutuksen arvioidaan olevan 13–15 prosenttia kokonaiskulutuksesta

Kaikki Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön asiantuntijakirjoitukset löytyvät sivulta Asiantuntijakirjoituksia harmaasta taloudesta.