Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2016

Verohallinnon tiedote, 17.12.2015

Työnantajan ja työntekijän vuoden 2016 sosiaalivakuutusmaksuprosentit

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat sosiaaliturvamaksu, työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantaja perii työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työnantajan sosiaaliturvamaksu

(=sairausvakuutusmaksu) vuonna 2016 maksetuista palkoista 2,12 %. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2. a) Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työnantajan maksuun vaikuttavat mm. tilapäiset maksun alennukset sekä asiakashyvitys. Työeläkemaksut koskevat 18-67 -vuotiaita työntekijöitä.

Sopimustyönantajan työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 18,00 %

2. b) Merimieseläkevakuutusmaksu (MEL)

  • Työnantajan osuus 16,7 %

3. Tapaturmavakuutusmaksu

Pakollisen tapaturmavakuutuksen maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan.

4. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17-64 -vuotiaita työntekijöitä.

  • 2 044 500 euron palkkasummaan asti 1,00 %
  • palkkasummasta, joka ylittää 2 044 500 euroa 3,90 %
  • osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) 1,00 %

5. Ryhmähenkivakuutusmaksu

Maksu vaihtelee yhtiöittäin.

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työeläkevakuutusmaksu ja merimieseläkevakuutusmaksu

  • työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat 5,70 %
  • työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet 7,20 %

2. Työttömyysvakuutusmaksu

  • työntekijän osuus 1,15 %
  • osaomistajan osuus 0,46 %

3. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Maksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta.

  • päivärahamaksu 0,82 %
  • sairaanhoitomaksu 1,30 %