Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2017

Verohallinnon tiedote, 14.12.2016

Työnantajan ja työntekijän vuoden 2017 sosiaalivakuutusmaksuprosentit

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantaja perii työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työnantajan sairausvakuutusmaksu

(aikaisemmin sosiaaliturvamaksu) vuonna 2017 maksetuista palkoista 1,08 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2. a) Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työnantajan maksuun vaikuttavat mm. tilapäiset maksun alennukset sekä asiakashyvitys. Työeläkemaksut koskevat 17-67 -vuotiaita työntekijöitä.

Sopimustyönantajan työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 17,95 %

2. b) Merimieseläkevakuutusmaksu (MEL)

 • Työnantajan osuus 15,4 %

3. Tapaturmavakuutusmaksu

Pakollisen tapaturmavakuutuksen maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan.

4. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17-64 -vuotiaita työntekijöitä.

 • 2 059 500 euron palkkasummaan asti 0,80 %
 • palkkasummasta, joka ylittää 2 059 500 euroa 3,30 %
 • osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) 0,80 %

5. Ryhmähenkivakuutusmaksu

Maksu vaihtelee yhtiöittäin.

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työeläkevakuutusmaksu ja merimieseläkevakuutusmaksu

 • työntekijän osuus, 17-52 vuotiaat 6,15 %
 • työntekijän osuus, 53-62 vuotiaat 7,65 %
 • työntekijän osuus 63-67 vuotiaat 6,15 %

2. Työttömyysvakuutusmaksu

 • työntekijän osuus 1,60 %
 • osaomistajan osuus 0,70 %

3. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Maksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta.

 • päivärahamaksu on 0,00%, jos tulot ovat alle 14 000 euroa. Muuten maksu on 1,58%.
 • sairaanhoitomaksu on 0,00% palkka ja työtuloista.

Työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2016