Tutustu KHO:n arvonlisäveroa koskeviin ratkaisuihin

Verohallinnon tiedote, 16.2.2016

Korkein hallinto-oikeus antoi joulukuussa kolme merkittävää vuosikirjapäätöstä KHO:2015:183, KHO:2015:184 ja KHO:2015:188, joissa oli kyse konsernin emoyhtiön arvonlisäveron vähennysoikeuden laajuudesta.

Päätöksissään korkein hallinto-oikeus vahvisti aikaisemman tulkintansa, jonka mukaan emoyhtiö toimii arvonlisäverovelvollisena siltä osin kuin se suorittaa tytär- ja osakkuusyhtiöilleen arvonlisäverollisia palveluja. Siltä osin kuin emoyhtiön toiminta rajoittuu pelkkään tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden omistamiseen, kyse on arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolelle jäävästä toiminnasta.

Päätösten mukaan emoyhtiön harjoittama arvonlisäverolaissa vähennykseen oikeuttamattomaksi säädetty toiminta sekä arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolinen toiminta on otettava huomioon arvonlisäveron vähennysoikeuden laajuutta määriteltäessä. Arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamatonta toimintaa on esimerkiksi rahoituspalvelujen tuottaminen tytäryhtiöille. Soveltamisalan ulkopuolista toimintaa on esimerkiksi sijoitustoiminta.

Emoyhtiöllä ei ole oikeutta vähentää sellaisten hankintojen arvonlisäveroa, jotka kohdistuvat suoraan ja välittömästi emoyhtiön harjoittamaan arvonlisäverolaissa vähennykseen oikeuttamattomaksi säädettyyn toimintaan tai soveltamisalan ulkopuoliseen toimintaan. Nämä toiminnat on otettava huomioon myös yleiskulujen arvonlisäveron vähennysoikeuden laajuutta määriteltäessä.  Jakoperuste lasketaan tällöin sellaisella menetelmällä, joka kuvaa täsmällisimmin yleiskuluina pidettävien hankintojen käyttöä arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan ja arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamattomaan toimintaan. Laskelma voidaan tehdä esimerkiksi liikevaihtojen perusteella tai työntekijöiden työajan käytön perusteella.

Verohallinto tulee lähiaikoina ohjeistamaan asiasta vero.fi:llä julkaistavalla ohjeella.