Tuloverotukseen, ennakonkantoon ja veronkantoon ehdotetaan useita muutoksia

Verohallinnon tiedote, 10.11.2016

Tuloverotuksen menettelyn, koronlaskennan ja veronkannon muutoksia koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle.  Suurimmat vaikutukset tulisivat yhteisöjen ja yhteisetuuksien sähköiseen ilmoittamiseen ja kaikkien asiakkaiden tuloverotuksen ennakonkantoon, veronkantoon ja korkoihin.

Hallituksen esityksen keskeiset muutokset:

  • Yhteisöt ja yhteisetuudet antaisivat tuloveroilmoituksen, ennakoita koskevan vaatimuksen ja ilmoituksen tilinumerosta pääsääntöisesti sähköisesti. Tilinumeron ilmoittaisivat sähköisesti lisäksi myös muut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuuluvat.
  • Ennakon täydennysmaksusta luovuttaisiin ja se korvattaisiin verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Ennakon määräämistä olisi aina vaadittava Verohallinnolta, jos haluaisi täydentää ennakoita ja vaikuttaa korkoseuraamuksiin. Ennakkoveroa voisi hakea sähköisessä asiointipalvelussa ja maksaa sen verkkopankissa.
  • Määräaikoja ennakoiden määräämiselle, muuttamiselle ja poistamiselle pidennettäisiin. Verohallinto voisi määrätä, muuttaa tai poistaa ennakoita verovelvollisen aloitteesta verotuksen päättymiseen saakka. Verohallinnon aloitteesta ennakoita voitaisiin määrätä ja korottaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun saakka sekä alentaa ja poistaa verotuksen päättymiseen saakka.
  • Ennakkoperintää voisi täydentää verovuoden päättymisen jälkeen ensimmäisen kuukauden aikana ilman korkoja.
  • Laskentajaksoja ja korkokäsitteitä yhtenäistettäisiin, mikä selkeyttäisi koronlaskennan periaatteita.
  • Veronpalautuksen siirto puolisoiden kesken poistettaisiin. Siirtomahdollisuutta on käytetty viime vuosina maltillisesti ja siirretyt summat ovat olleet vähäisiä. Muutoksen tavoitteena on veronkannon yksinkertaistaminen.
  • Tuloveron veronkantoa uudistetaan. Muutokset koskisivat maksujen ja palautusten käyttöjärjestystä, veron suoritusjärjestystä, yhteenvetoa, kantomenettelyn virheen korjaamista sekä palautuksen käyttämistä.

Voimaantulo

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan 1.11.2017. Lakeja sovellettaisiin pääsääntöisesti ensimmäisen kerran yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2017 verotuksessa ja luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verovuoden 2018 verotuksessa. Aikataulusta ja menettelyistä eri osa-alueilla kerrotaan tarkemmin lakien vahvistamisen jälkeen.

Tilinumeron sähköinen ilmoittaminen tulisi voimaan mahdollisimman pian lain vahvistamisen jälkeen.

Valtiovarainministeriön tiedote

Hallituksen esitys

Tilaa yritysasiakkaan uutiskirje, niin pysyt ajan tasalla muutoksista.